Currently browsing tag

anamnesis, Page 3

Nieszpory w Święto Świętej Rodziny

Mateusz Radajewski: Szczęść Boże! Chciałbym zadać pytanie w związku z dyskusją, która rozgorzała na jednym z forów internetowych poświęconych liturgii. Problem dotyczy …

Liturgia w życiu zakonnym

Ojciec Tomasz Kwiecień, dominikanin, w przedmowie do książki Jeana Corbona Liturgia źródło wody życia napisał następujące słowa: Zanim zadamy najczęstsze chyba pytanie …

Po co jest muzyka?

Człowiek, istota myśląca, obserwując rzeczywistość i jej elementy, zadaje sobie najbardziej podstawowe pytania: „Po co to istnieje? Czemu to służy?” Jest to …

W kwestii wezwań Modlitwy powszechnej

alumn Tomasz Mnich: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zwracam się z zapytaniem dotyczącym formułowania wezwań Modlitwy powszechnej. Znane są zasady dotyczące samej …

Skłon a przyklęknięcie

s. Patrycja OSB: Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy przechodząc przed tabernakulum – czytający lekcje lub wykonujący psalm – klęka czy czyni głęboki skłon? …

Przyklęknięcie i ucałowanie ołtarza

Marcin Murawski: Czy w momencie przyjścia procesji do prezbiterium błędem liturgicznym jest wykonanie zarówno przyklęknięcia, jako znak szacunku do Chrystusa ukrytego w tabernakulum w …