Nieszpory w Święto Świętej Rodziny

Mateusz Radajewski:

Szczęść Boże!

Chciałbym zadać pytanie w związku z dyskusją, która rozgorzała na jednym z forów internetowych poświęconych liturgii. Problem dotyczy formularza, jakiego należałoby użyć w Nieszporach święta św. Rodziny, gdy dzień ten wypada w piątek (30 grudnia), a nie w niedzielę.

Rubryka brewiarza, umieszczona po II Nieszporach 25 grudnia, wskazuje, że we wszystkie dni Oktawy Narodzenia Pańskiego, z wyjątkiem uroczystości i niedzieli świętej Rodziny, nieszpory odmawiamy z bieżącego dnia Oktawy. Jak więc widać, wyjątkiem są tylko uroczystości i niedziela, nie zaś samo święto św. Rodziny, bo ono, gdy wypada w piątek, oczywiście niedzielą nie jest. Mimo to niektóre rubrycele diecezjalne wskazywały, że nawet w święto św. Rodziny przypadające w piątek Nieszpory trzeba wziąć z tego święta, a nie z 30 grudnia. Praktyka taka wydaje się sprzeczna ze wspomnianą wcześniej rubryką, jak i logiką liturgii święta Pańskie uzyskują liturgicznie „wyższy” status tylko, gdy wypadają w niedzielę (I Nieszpory, dwa czytania przed Ewangelią, Credo). Gdy wypadają w dzień powszedni, zachowują się jak wszystkie inne święta, co w Oktawie Narodzenia oznacza wzięcie Nieszporów z dnia bieżącego, a nie ze święta.

Bardzo proszę o odpowiedź, jak to rzeczywiście powinno być i czy rację ma przytoczona wyżej argumentacja, czy wspomniane rubrycele diecezjalne. Z Panem Bogiem!

Ks. dr Stanisław Szczepaniec, Konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

Odpowiedź: Przedstawiona przez Pana argumentacja jest słuszna. Jeśli święto św. Rodziny wypada 30 grudnia, nieszpory są z bieżącego dnia oktawy. Pełny tekst przypomnianej rubryki brzmi: „Podczas oktawy Narodzenia Pańskiego, z wyjątkiem uroczystości i niedzieli Świętej Rodziny, Nieszpory są zawsze z dnia bieżącego tej oktawy, jak to podano niżej. Należy się do tego stosować nawet wtedy, gdy inne Godziny są z przypadającego w tym dniu święta”. Ostatnie zdanie tej rubryki powinno być odniesione również do święta św. Rodziny, jeśli wypada ono 30 grudnia.

 

Źródło: Anamnesis 89 KKBiDS EP