Currently browsing tag

tłumaczenia VL

W sprawie ogólnej reformy liturgicznej

(…) tekst kluczowy dla zrozumienia historii reform liturgicznych XX wieku (…). Jest to programowy artykuł Annibale Bugniniego Per una riforma liturgica generale, …

Encyklika Superiore anno

More than 2 results are available in the PRO version (This notice is only visible to admin users) Dokumenty Kościoła Katolickiego Suma …

Formacja liturgiczna dla ludu Bożego

Dwa dni temu, w poniedziałek 18 października, został opublikowany List do seminarzystów Benedykta XVI, na zakończenie Roku Kapłańskiego. W numerze 1 papież zaczyna …