Currently browsing tag

mszał rzymski

Msza św. w języku ojczystym

MSZA ŚWIĘTA W JĘZYKU OJCZYSTYM Wstęp Język jest podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. Bóg siebie komunikował człowiekowi w historii zbawienia m.in. za …

Ks. Krzysztof Konecki, Postawy w liturgii

POSTAWY W LITURGII1 Postawy obok różnego rodzajów gestów należą do najbardziej zewnętrznych form wszystkich uczestników zgromadzenia i są zarazem podstawową formą liturgicznego …