Sacerdotalizacja jako zagrożenie tożsamości diakońskiej

Artykuł został wcześniej opublikowany w książce Diakonat stały w Kościele w Polsce, tom 5. Historia – posługa – duchowość¸ red. W. Rozynkowski, Pelplin 2023, str. 163-185. Życie chrześcijanina nieodłącznie wiąże się z realizacją unikalnego, indywidualnego powołania, jakie każdy przeżywa w Kościele. Oznacza to nie tylko odkrycie i rozpoznanie otrzymanej łaski, …

Dziwne dzieje zasady Piusa V

W jednym z najsłynniejszych dokumentów w dziejach Kościoła, czyli w wydanej w 1570 r. bulli Piusa V Quo primum ów papież objaśniał czym kierował …

W sprawie ogólnej reformy liturgicznej

(…) tekst kluczowy dla zrozumienia historii reform liturgicznych XX wieku (…). Jest to programowy artykuł Annibale Bugniniego Per una riforma liturgica generale, …

Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko

Każda celebracja liturgiczna, szczególnie zaś Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, jest przestrzenią uobecniania się wydarzeń zbawczych naszej wiary. Misteria w liturgii wyrażają się nie …