Boże macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny w ambrozjańskiej liturgii Adwentu

Nowy okres historii Kościoła, który rozpoczął się po Edykcie mediolańskim (313 r.), po względnie jednolitej liturgii pierwszych wieków, w głównych centrach Kościoła katolickiego, gdzie sprawowano liturgię według tradycyjnie ustalonych form i zasad (z których korzystały i były im podporządkowane inne, mniejsze wspólnoty kościelne) – zaczęły powstawać ważniejsze rodziny liturgiczne1. Teologia …

Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko

Każda celebracja liturgiczna, szczególnie zaś Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, jest przestrzenią uobecniania się wydarzeń zbawczych naszej wiary. Misteria w liturgii wyrażają się nie …

Encyklika Superiore anno

(w której papież wzywa, aby w październiku Różaniec Święty był odmawiany we wszystkich świątyniach parafialnych)   Leon XIII, papież Do czcigodnych braci …

Akt pokuty we współczesnym mszale

Treść: Wstęp; 1. Geneza i kształtowanie się aktu pokuty na początku mszy świętej; 2. Akt pokuty w obrzędach wstępnych mszy świętej w …