Znikający punkt Soboru: „Wierne zachowanie substancji obrzędów”

W schemacie o liturgii, opracowanym w 1962 r. dla zbliżającego się Soboru przez komisję przygotowawczą, znajdowały się objaśnienia towarzyszące oficjalnym punktom dokumentu. Objaśnienie do punktu o zamierzonym „przeglądzie Ordo Missae” rozpoczynało się od stanowczej deklaracji: „Dzisiejszy Ordo Missae powinien być utrzymany”. Dopiero na tle tego podano w punktach listę proponowanych …

Dziwne dzieje zasady Piusa V

W jednym z najsłynniejszych dokumentów w dziejach Kościoła, czyli w wydanej w 1570 r. bulli Piusa V Quo primum ów papież objaśniał czym kierował …

W sprawie ogólnej reformy liturgicznej

(…) tekst kluczowy dla zrozumienia historii reform liturgicznych XX wieku (…). Jest to programowy artykuł Annibale Bugniniego Per una riforma liturgica generale, …

Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko

Każda celebracja liturgiczna, szczególnie zaś Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, jest przestrzenią uobecniania się wydarzeń zbawczych naszej wiary. Misteria w liturgii wyrażają się nie …