Uczestnicy tej samej ofiary

Większość encyklik papieskich dotyczy spraw bieżących, przez co z biegiem czasu tracą one na znaczeniu. Certiores effecti, ogłoszona w roku 1742 przez papieża Benedykta XIV (pontyfikat w latach 1740-58), nie należy do tego gatunku, zważywszy, że krytykowane przez nią nadużycia liturgiczne nadal (po 270 latach!) powszechnie występują. W swojej krótkiej …

Komunia na rękę w czasach zarazy

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpowiedziała świeckim katolikom w Wielkiej Brytanii w diecezji, w której komunia na język została ograniczona z …