Rozumienie listu okólnego Stolicy Apostolskiej Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św. przez Komisję ds. Kultu Bożego Konferencji Episkopatu USA

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca 2014 r., Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała list okólny zatytułowany Pacem relinquo vobis [Pokój zostawiam wam] na temat dokumentu Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św. (Prot. N. 414/14). W liście okólnym, opublikowanym w sierpniowym wydaniu Biuletynu Adoremus, wspomniano o dodatkowych …

Komunia na rękę w czasach zarazy

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpowiedziała świeckim katolikom w Wielkiej Brytanii w diecezji, w której komunia na język została ograniczona z …