Currently browsing

Page 35

Wprowadzenie do liturgii Nieszporów (2)

Jan Paweł II Wprowadzenie do liturgii Nieszporów (2) Audiencja generalna, 15 października 2003   1. Na podstawie licznych świadectw wiemy, że poczynając …

Wprowadzenie do liturgii Nieszporów (1)

Jan Paweł II Wprowadzenie do liturgii Nieszporów (1) Audiencja generalna, 8 października 2003   1. «W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy (…) …

Związki pomiędzy sakramentaliami a liturgią

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie związku pomiędzy sakramentaliami a liturgią. Sakramentalia mogą być bowiem sprawowane według księgi liturgicznej „Obrzędy Błogosławieństw”, ale również byc …

Kwestia skłonów

Pytanie: Kwetia skłonów była wielokrotnie omawiana na łamach „Anamneis”, nie znalazłem jednak odpowiedzi na poniższe kwestie: a) czy podczas usługiwania kapłanowi w …

Muzyka – zagubiona forma liturgii

Mentalność modernistyczna, która od ponad stu lat zajmuje się obalaniem form, co więcej podnosi to obalanie form do rangi sztuki, wmawia nam …

Prymas i ruch liturgiczny

Rocznicowe powroty do życia i dzieła Prymasa Wyszyńskiego rzadko lub zupełnie wyjątkowo dotyczą jego usytuowania wobec ruchu liturgicznego, soborowej dyskusji o liturgii …

Symbolika gestów w liturgii

Przez liturgię uczestniczymy w kulcie, jaki sam zmartwychwstały Chrystus sprawuje wraz ze swoim mistycznym Ciałem, oddając cześć Ojcu1. Jest to kult, w …