Papież Benedykt XVI wydając w 2007 Motu Proprio „Summorum Pontificum” pragnął przywrócenia dostępności Liturgii Tradycyjnego dla całego Kościoła. Środowiska związane z tą formą liturgii od początku zwracały jednak uwagę, iż arbitralne wskazanie roku 1962 jako szczytowego momentu organicznego rozwoju Mszału Piusa V nie jest do końca właściwe. W tym bowiem momencie historii obowiązywały już bowiem istotnie zreformowane obrzędy Wielkiego Tygodnia, zniesiono również większość starożytnych obrzędów Wigilii Pięćdziesiątnicy. W odpowiedzi na prośby różnych środowisk Stolica Apostolska wydawała czasowe zgody na to, aby właśnie obrzędy Wielkiego Tygodnia oraz Wigilii Pięćdziesiątnicy celebrować według formy starszej, sprzed roku 1955. W 2020 roku panowało przekonanie, iż zgoda taka stanie się wkrótce powszechna. Tymczasem rok później papież Franciszek ograniczył w ogóle prawo do stosowania tradycyjnych form liturgii łacińskiej wydając motu proprio „Traditionis Custodes„.

Czytelnikom prezentujemy ceremoniał przygotowywany przez czterech doświadczonych mistrzów ceremonii. Mimo pierwotnych zamiarów, nie został on ostatecznie wydany drukiem z oczywistych względów. Autorzy postanowili go jednak udostępnić „as is”, licząc na wyrozumiałość Czytelników. W obecnej formie wymaga on wciąż nieznacznych korekt i poprawek. Ponieważ nie są wykluczone w przyszłości kolejne, zrewidowane wydania, mile widziane są wszelkie propozycje, sugestie i merytoryczne uwagi – w tym krytyczne.

Ceremoniale_v2020.01

© 2024 Vademecum Liturgiczne