Currently browsing author

Dk. Krzysiek Mętlewicz, Page 4

Śpiewniki kościelne w liturgii

Pytanie: Gdzie można znaleźć jakiegoś rodzaju śpiewnik z dopuszczonymi pieśniami/ piosenkami? Ks. Andrzej Filaber: Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną. Pozostaje nią Graduale Romanum, …

Ks. Krzysztof Konecki, Postawy w liturgii

POSTAWY W LITURGII1 Postawy obok różnego rodzajów gestów należą do najbardziej zewnętrznych form wszystkich uczestników zgromadzenia i są zarazem podstawową formą liturgicznego …

Postawa prostracji w liturgii

Temat postawy prostracji oraz jej miejsca w liturgii rzymskiej został szeroko omówiony na łamach artykułu  autorstwa ks. prof. Krzysztofa Koneckiego, aktualnego konsultora …