Śpiewniki kościelne w liturgii

Pytanie: Gdzie można znaleźć jakiegoś rodzaju śpiewnik z dopuszczonymi pieśniami/ piosenkami?

Ks. Andrzej Filaber: Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną. Pozostaje nią Graduale Romanum, które zawiera śpiewy chorałowe. W Polsce najczęściej antyfony na Wejście czy Komunię św. zastępujemy pieśniami (co jest dopuszczone przez prawo), choć nie ma ogólnopolskiego wykazu pieśni dopuszczonych do użytku liturgicznego przez KEP. Są natomiast w niektórych diecezjach wykazy zatwierdzonych śpiewów przez Biskupa Diecezjalnego i stanowią obowiązujące prawo na terenie danej diecezji[ref]KKBiDS EP „Anamnesis” 69[/ref].