Currently browsing tag

homilia

Homilia jako akt liturgiczny

Po okresie wczesnego średniowiecza, kiedy przepowiadanie było ściśle złączone z liturgią, nastąpiło oddzielenie liturgii eucharystycznej od homilii. Świadectwem tego odchodzenia od pierwotnej …

→ 29 grudnia 2015

OWMR 55. Główną część liturgii słowa stanowią czytania wzięte z Pisma świętego oraz wykonywane między nimi śpiewy; homilia zaś, wyznanie wiary i …