Currently browsing tag

mszał rzymski

Msza św. w języku ojczystym

MSZA ŚWIĘTA W JĘZYKU OJCZYSTYM Wstęp Język jest podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. Bóg siebie komunikował człowiekowi w historii zbawienia m.in. za …

Ks. Krzysztof Konecki, Postawy w liturgii

POSTAWY W LITURGII1)K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145 – 156. Postawy obok różnego rodzajów gestów należą do najbardziej …