Zezwolenie Kongregacji Obrzędów na używanie języka polskiego przy śpiewie niektórych tekstów Mszy św.

(Warszawa 9/1961/262-263) Kongregacja Obrzędów Prot. N. D. 32/961 Dot. diecezji polskich Na pokorne i usilne prośby Jego Eminencji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, Kongregacja Obrzędów, na podstawie uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Jana XXIII, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności przedstawione w prośbie, łaskawie zezwala, aby we …

PRZEKŁAD BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH {W nawiasach kwadratowych [ ] umieszczono przypisy. Przypisy oznaczone gwiazdką * pochodzą od redaktora polskiego wydania i nie stanowią tekstu encykliki.}   W naszych czasach ukazały się trzy bardzo ważne dokumenty papieskie o … → 18 lutego 2018

Rytuał i jego wrogowie (1): O pewnym przesunięciu

Jestem coraz bardziej przekonany, że rzeczą kluczową dla uzdrowienia i rozwoju życia liturgicznego Kościoła (a więc również życia Kościoła w ogóle – …

Niebiańska liturgia. U stóp Księcia Apostołów

Liturgia święta, stanowiąc najwspanialszą rzeczywistość, w której spełniają się Tajemnice naszego zbawienia dokonane na Krzyżu przez Pana Jezusa Chrystusa, łączy niebo z …

Sługa liturgii: ceremoniarz

Etos i logos. Dwie koncepcje muzyki liturgicznej

Obserwując współczesną praktykę muzyki kościelnej i muzyki liturgicznej, doszłam do wniosku, że zawiera ona wiele z ujęcia Marcina Lutra i w ogóle …

Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. VII

Watykan, 19 maja 2011 r. Drogi …, Papieska Komisja serdecznie dziękuje za miły list, w którym przede wszystkim stawiane jest pytanie o …

Ceremoniarz i jego funkcja w liturgii – kompendium

II Diecezjalny Kurs Ceremoniarski Diecezji Legnickiej, materiały na spotkanie IV – 24 II 2007   I. Kilka ciekawostek z historii Od początku …

Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin

Całkowita i codzienna celebracja Liturgii Godzin przynależy do istotnej posługi kościelnej czyli do zadań kapłanów i diakonów, którzy przygotowują się do przyjęcia …