Liturgia. Źródło życia, modlitwy i katechezy (KKK 1071-1075)

Numery 1071-1075 Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) traktują świętą liturgię jako źródło życia, tak jak jej związek z modlitwą i katechezą. Liturgia jest źródłem życia przede wszystkim dlatego, że jest „dziełem Chrystusa” (KKK 1071). Po drugie, ponieważ „jest również czynnością Jego Kościoła” (tamże). Ale który z tych dwóch aspektów jest najważniejszy? …

Komunia na rękę w czasach zarazy

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odpowiedziała świeckim katolikom w Wielkiej Brytanii w diecezji, w której komunia na język została ograniczona z …