Artykuł 3. Czy papież Paweł VI powinien był zatwierdzić nową formę rytu rzymskiego jednocześnie niemal całkowicie ograniczając użycie jej starszej formy?

Wydaje się, że papież Paweł VI powinien był zatwierdzić nową formę rytu rzymskiego jednocześnie niemal całkowicie ograniczając użycie jej starszej formy, ponieważ: Taka była wola ojców soborowych, wyrażona w Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, aby ustanowić praktyczne normy odnowy i rozwoju liturgii[1]. A taką właśnie odnowę przeprowadził Paweł VI …

W sprawie ogólnej reformy liturgicznej

(…) tekst kluczowy dla zrozumienia historii reform liturgicznych XX wieku (…). Jest to programowy artykuł Annibale Bugniniego Per una riforma liturgica generale, …

Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko

Każda celebracja liturgiczna, szczególnie zaś Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, jest przestrzenią uobecniania się wydarzeń zbawczych naszej wiary. Misteria w liturgii wyrażają się nie …