Duch Święty jako Mistrz wewnętrzny

Chrystus namaszczony Duchem Świętym? Zacznijmy od przypomnienia, że to wszystko, czego dokonał Jezus Chrystus, stało się w Duchu Świętym. W ogóle sam wyraz Chrystus jest przepełniony Duchem Świętym, znaczy bowiem: Namaszczony, Pomazaniec. Jezus jest Chrystusem, czyli Namaszczonym Duchem Świętym – jak zapowiadało odnoszące się do Niego proroctwo (Iz 61,1; por. …

Modlitwy Eucharystyczne we Mszach świętych z udziałem dzieci

Przez całe wieki liturgia Kościoła kształtowana była pod kątem potrzeb ludzi dorosłych i posiadających odpowiedni stopień formacji ogólnej i religijnej. Fakt, że …

Troska Kościoła o ludzi zniewolonych złem

Wstęp Odnowa ksiąg liturgicznych po Soborze Watykański II zaowocowała wydaniem rytuału egzorcyzmów. Został on zatwierdzony w 1998 roku przez papieża Jana Pawła …

Ustanowiony lektor i akolita – kompendium

Odpowiednio przygotowani świeccy są zdolni, by otrzymać od świętych pasterzy te urzędy kościelne i posługi, które wolno im piastować zgodnie z przepisami prawa (KPK …

Kult relikwii świętych

Kult relikwii stanowi jeden z głównych przejawów pobożności chrześcijańskiej. Jednakże w teologii jest określany jako względny, czyli skierowany ku osobom świętym, z …

Dekrety Kongregacji i Księdza Prymasa o obrzędzie egzorcyzmów

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM Prot. 59/00/L POLONIAE Instante Eminentissimo Domino Iosepho Card. Glemp, Archiepiscopo Varsaviensi, Coetus Episcoporum Poloniae Praeside, litteris …

Msza Święta o Najświętszej Maryi Pannie w Wielkim Poście

Maciej Białkowski: Czy w Wielkim Poście w dzień sobotni można odprawiać Msze św. o Matce Bożej i założyć wtedy niebieski ornat oraz …

Święci i błogosławieni w kalendarzu liturgicznym i Martyrologium rzymskim. Zasady dotyczące wpisywania świętych i błogosławionych do kalendarza liturgicznego

Po przeprowadzonych beatyfikacjach czy kanonizacjach Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymują pisma od przełożonych …

INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU O WPROWADZENlU W ŻYCIE PRZYWILEJU STOLICY APOSTOLSKIEJ

INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU O WPROWADZENlU W ŻYCIE PRZYWILEJU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 7.7.1961 R. DOTYCZĄCEGO ŚPIEWU I CZYTANIA TEKSTÓW PODCZAS MSZY ŚW. (Warszawa 1/1962/5-8) Konferencja …