Liturgie Katolickich Kościołów wschodnich wobec reformy liturgicznej Vaticanum ii

Reforma liturgiczna stanowiła bez wątpienia jedno z podstawowych wyzwań Soboru Watykańskiego II. Pięćdziesiąta rocznica podpisania soborowej Konstytucji o liturgii (KL) jest dobrą okazją do ponownego przyjrzenia się problematyce reformy, zwrócenia uwagi na jej dokonania, ale także na związane z nią braki czy zawiedzione oczekiwania. Wydaje się jednak, że podjęcie tematyki …

Liturgia Godzin na podstawie „Itinerarium Egeriae”

W  rozważaniach nad dziełem Egerii pragniemy odkrywać kolejne zakamarki jej cennych opisów i spostrzeżeń związanych z liturgią jerozolimską końca IV w., tym …

Ołtarz miejscem liturgicznej grawitacji

Od chwili rozpoczęcia Mszy św. miejscem centralnym w przestrzeni celebracji liturgicznej jest ołtarz ustawiony twarzą do ludu, przy którym sprawowana jest Eucharystia, …

W sprawie obchodu liturgicznego ku czci Bł. Jerzego Popiełuszki

s. Agata Paszek, Urszulanka Unii Rzymskiej: Szczęść Boże! Zwracam się z serdeczną prośbą dotyczącą wspomnienia bł. Jerzego Popiełuszki. Jest to wspomnienie dowolne …

Muzyka świecka w liturgii

Klaudia Miśkowicz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zwracam się z pytaniem o wykorzystywanie muzyki „świeckiej” w czasie Eucharystii. Czasem mają miejsce uroczystości …

Taniec w liturgii

Przemysław Pogorzelec: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o odpowiedź na kilka pytań odnośnie do tańca w kościele. Jaka jest oficjalna wykładnia …

Nieszpory w Święto Świętej Rodziny

Mateusz Radajewski: Szczęść Boże! Chciałbym zadać pytanie w związku z dyskusją, która rozgorzała na jednym z forów internetowych poświęconych liturgii. Problem dotyczy …

Liturgia w życiu zakonnym

Ojciec Tomasz Kwiecień, dominikanin, w przedmowie do książki Jeana Corbona Liturgia źródło wody życia napisał następujące słowa: Zanim zadamy najczęstsze chyba pytanie …

Po co jest muzyka?

Człowiek, istota myśląca, obserwując rzeczywistość i jej elementy, zadaje sobie najbardziej podstawowe pytania: „Po co to istnieje? Czemu to służy?” Jest to …