Liturgiia podczas wojny i po wojnie

Niewątpliwie lata 1950—1940 zaznaczą się w historii Kościoła jako okres szczególnego rozkwitu nauki katolickiej. Po zwycięskiej walce z moder­nizmem i racjonalizmem, nadeszła pora sprecyzowania tez w rozmaitych dziedzinach teologii, tu i tam zapowiadały się świetne syntezy, które świad­czyły o istotnej dojrzałości myśli katolickiej. Przyszła wichura wojenna! Bomby zniszczyły wiele ośrodków naukowych: …

Czy sakrament Eucharystii jest konieczny do zbawienia?

Na pozór tak, skoro: Pan mówi1)J 6, 53.: „Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pić Jego Krwi, nie będziecie …

Badania nad współczesną muzyką instrumentalną w liturgii

Dobrym initium zarysowanej w tytule perspektywy badawczej problemów współczesnej muzyki instrumentalnej w liturgii będzie poetycka wizja Psalmu 150, napisana przez jednego z …

Wierność przepisom i twórczość liturgiczna w celebracji Mszy świętej

Wstęp Liturgia mszalna jest w niebezpieczeństwie – powiedział Joseph Ratzinger – jeszcze jako kardynał (dziś papież) – w wywiadzie dla francuskiego dziennika …

Instrukcja Św. Kongregacji Sakramentów o ministrancie do Mszy św.

I. Kanon 813 Kodeksu Prawa Kan. zabrania odprawiania Mszy św. bez ministranta, który ma być przedstawicielem całego ludu chrześcijańskiego. Od najdawniejszej starożytności …

Ceremoniarz w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła

Funkcję ceremoniarza zaleca Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (106). Wprowadzenie nie ustanawia tu jakiejś nowej posługi, gdyż właściwe ceremoniarzowi zadania w liturgii …

Liturgia genetycznie wpisana w Kościół

Samo określenie „genetyka” pochodzi od greckiego słowa genetós, czyli zrodzony. W naukach biologicznych oznacza ono dziedziczenie. Wydaje się, że te dwa znaczenia …

Wspólne DNA liturgii Wschodu i Zachodu

Zadaniem, jakie wynika z postawionego w tytule problemu, jest wskazanie wspólnego wszystkim tradycjom liturgicznym Kościoła kodu genetycznego, na podstawie którego możemy zweryfikować, …