Pytanie do Kongregacji o zastępcze pełnienie funkcji diakona przez kapłana podczas Liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej

Kilkanaście lat temu jeden z naszych współpracowników skierował do Stolicy Apostolskiej zapytanie, czy podczas Liturgii Męki Pańskiej (której się nie koncelebruje), gdy nie jest obecny diakon, a obecny jest inni niż celebrans kapłan, może on (jak to było możliwe dawniej) wypełniać zadania diakona przywdziawszy jego szaty?Poniżej prezentujemy odpowiedź, jaką otrzymał: …

Encyklika Superiore anno

(w której papież wzywa, aby w październiku Różaniec Święty był odmawiany we wszystkich świątyniach parafialnych)   Leon XIII, papież Do czcigodnych braci …

Akt pokuty we współczesnym mszale

Treść: Wstęp; 1. Geneza i kształtowanie się aktu pokuty na początku mszy świętej; 2. Akt pokuty w obrzędach wstępnych mszy świętej w …