Rok liturgiczny jako anamneza Misterium Chrystusa w świetle Konstytucji o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wprowadzenie Niewiele oficjalnych dokumentów Kościoła poświęcono zagadnieniom roku liturgicznego, a i te najczęściej dotyczą sfery rubrycystyczno-prawnej obchodów w rocznym cyklu liturgicznym1. Jeśli zaś koncentrują się wokół za­gadnień teologicznych, skupiają się na jednym obchodzie, czego przykładem jest chociażby list apostolski o świętowaniu niedzieli Dies Domini bł. Jana Pawła II z roku …

Znaczenie i funkcje introitu mszalnego

Słowa kluczowe: introit mszalny, antyfona, werset, śpiew wejścia Key words:          Mass introit, Antiphon, verse, the entrance singing Schlüsselworte:   Introitus der Messe, Antiphon, …

Uczestnicy tej samej ofiary

Większość encyklik papieskich dotyczy spraw bieżących, przez co z biegiem czasu tracą one na znaczeniu. Certiores effecti, ogłoszona w roku 1742 przez …