Przebieg obrzędów Wielkiego Tygodnia w Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie

WIELKI TYDZIEŃ Artykuł niniejszy nie podaje rzeczy rewelacyjnych, a nawet nowych. Jest on jedynie komentarzem rubryk Memorialis Rituum oraz przepisów archidiecezjalnego „Porządku nabożeństw” i rytuału „Pro Polonia”. Niedziela Palmowa. Nie wolno opuszczać aspersji, która odbywa się jak zwykle przy śpiewie „Asperges me” (bez Gloria!). (Por. Mem. Rit. III § 1, …

Kto może wyjąć kluczyk z tabernakulum?

ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków): Wyjęcie kluczyka z tabernakulum nie jest czynnością liturgiczną lub aktem czci wobec Najświętszego Sakramentu. Nie ma przeszkód, …

Łączenie Liturgii Godzin ze Mszą Świętą

Mateusz Radajewski: Mam pytanie wiążące się z pewną niejasnością sformułowań Ogólnego wprowadzenia do Liturgii Godzin. W punktach 93-99 tego dokumentu mamy liczne …

Siedemdziesiątnica i rozpoczęcie przedpościa

Siedemdziesiątnica to znane dawniej określenie trzeciej niedzieli przed Wielkim Postem. Przed reformą kalendarza liturgicznego należała ona do ważnych obchodów roku liturgicznego (II …

Instrukcja Pontificales Ritus – O uproszczeniu obrzędów i oznak biskupich

Obrzędy sprawowane przez Biskupów były wielce cenione i otaczane staranną troskliwością zgodnie ze święcie przestrzeganym w ciągu wieków zwyczajem, świadczą one bowiem …