Znaczenie ksiąg liturgicznych i szacunek dla nich (mszał, Ewangeliarz, lekcjonarz i inne księgi)

Liturgia celebruje misterium Chrystusa, Wcielonego Słowa, i Kościoła, który jest zarazem boski i ludzki (KL, 2). Dlatego każda celebracja jest teandryczna, to znaczy istniejąca w boskiej obecności (KL 7), ale umieszczona w byciu konkretnych osób, działających w ludzki sposób, posługujących się prawami komunikacji. Ale obok znaczenia celebracji, osób celebrujących, przestrzeni …