Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. „Ordines” mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII i Pawła VI

Niewątpliwie do czasów reformy liturgicznej realizowanej od drugiej połowy ubiegłego wieku w ramach postanowień Soboru Watykańskiego II 1 najbardziej uroczyste liturgie sprawowane były w bijącym sercu chrześcijaństwa – w papieskim Rzymie. Wynikało to z bogactwa ceremoniału i prerogatyw liturgicznych przysługujących osobie najwyższego pasterza i stolicy biskupiej Wiecznego Miasta2. Najbardziej uroczystymi …

Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. IX

Czy diakon może udzielić sakramentu chrztu używając Romanum 1961? Odp.: Twierdząco, zachowując i nie naruszając prawa mającego zastosowanie do kodeksu prawa kanonicznego …

Refleksje o liturgii posoborowej w Polsce

Poniższe refleksje nie pochodzą od liturgisty. Ale czy tylko liturgiści mogą mówić o liturgii? Czy liturgia nie jest udziałem wszystkich chrześcijan. Tą …

„Reforma reformy” i stary ryt rzymski

Artykuł ukazał się w „Christianitas” 9 (2001) oraz „Christianitas” 35 (2007). W poniższych uwagach nie będę się wypowiadał ani jako teolog – którym …