Ofiarowanie w modlitwach eucharystycznych

Msza św. stanowi bezkrwawe uobecnienie doskonałej ofiary, którą Chrystus złożył swojemu Ojcu na krzyżu dla odkupienia całego świata. Do tej ofiary dołącza się także Kościół, składając Bogu Ojcu Ciało i Krew Chrystusa. Dołączają się także wszyscy wierni, którzy przynoszą i składają w ofierze swoją codzienność. Prawda ta obecna była w …

Niebo na ziemi. Próba charakterystyki liturgii wschodniej

Liturgia Kościoła wschodniego, choć tak zewnętrznie różniąca się od łacińskiej, wyrasta ze wspólnego źródła – życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, naszego Pana …

Participatio actuosa jako cel reformy liturgicznej

WPROWADZENIE Wielkie dzieło swojej odnowy dusz pasterskiej Kościół rozpoczął od reformy liturgicznej. Po czterdziestu latach od ukazania się Sacrosanctum concilium,w roku z …

Liturgia a dogmat

W toku intensywnych dyskusji, toczonych ostatnimi czasy w świecie katolickim na temat dogmatyzacji Wniebowzięcia oraz podstaw dogmatycznych kultu Serca Najśw. Marii Panny, poru­szano niejednokrotnie …

Encyklika Ecclesia de Eucharistia

WPROWADZENIE 1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę …

Rozproszyć obawy przed dawną liturgią

Wykład wygłoszony w Rzymie w dniu 24 października 1998 do uczestników pielgrzymki z okazji dziesięciolecia motu proprio Ecclesia Dei. Na podstawie oryginalnego tekstu …

Pytanie o koncelebrę biskupa z okazji jubileuszu prezbitera

Pytanie: Czy jest dopuszczalne, by biskup koncelebrował z okazji jubileuszu jakiegoś prezbitera (dosł. „kapłana”) tak, że zajmuje miejsce pośród prezbiterów i odstępuje …

Święte znaki i aktywne uczestnictwo we Mszy św.

Niniejsza konferencja została wygłoszona przez ojca Folsoma na konferencji „Adoremus” w Los Angeles 22 listopada 1997 roku. Wkrótce ukaże się ona w …