Ochrona Najświętszej Eucharystii w świetle motu proprio Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela”

Najświętsza Eucharystia jest najbardziej czcigodnym sakramentem, dzięki bezpośredniej i niezwykłej obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Potwierdził to Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez Jana Pawła II w 1983 roku (dalej: KPK/83), w kan. 897 stwierdzając, że „najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest …

FAQ – Kiedy należy okadzać Paschał?

Zarówno rubryki Mszału Rzymskiego jak i Ceremoniału liturgicznej posługi biskupiej (dalej CLPB) wspominają o okadzaniu paschału tylko podczas Wigilii Paschalnej, przed rozpoczęciem …

Przebłagalny charakter Novus Ordo Missae

W znanym wszystkim filmie Mela Gibsona Pasja bardzo trafnie, wręcz genialnie odmalowano teologię Ostatniej Wieczerzy. Przenoszenie akcji filmu między Wieczernikiem, gdzie Chrystus Pan wypowiada …