List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku

ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2021 roku Drodzy Bracia Kapłani! Nikt z nas nie spodziewał się, że przyjdzie nam spojrzeć na Kościół i duszpasterzowanie w kontekście pandemii. Nie da się ukryć, że stanęliśmy przed wieloma wyzwaniami: ochrony naszych wiernych, poszukiwania nowych form duszpasterskich, jak również przed …

Znaczenie i funkcje introitu mszalnego

Słowa kluczowe: introit mszalny, antyfona, werset, śpiew wejścia Key words:          Mass introit, Antiphon, verse, the entrance singing Schlüsselworte:   Introitus der Messe, Antiphon, …