Currently browsing tag

Wielki Post

Gra na organach w Wielkim Poście

Pan Krzysztof: Jestem organistą, posługuję już prawie 25 lat. Po tych latach zmuszony jestem do zadania pytania u źródła: Jak należy grać …

Chrzcielny charakter Wielkiego Postu

W powszechnym odczuciu wiernych Wielki Post jest czasem nawrócenia, pokuty oraz rozważania męki Pańskiej. Znając swą grzeszność, uczniowie Chrystusa pragną duchowej przemiany …

Skrutynia w katechumenacie

Adelajda Sielepin CHR Skrutynia w katechumenacie Proces katechumenalny, rozciągnięty w czasie przynajmniej jednego roku liturgicznego, obejmuje kilka obrzędów, które przynoszą katechumenom odpowiednią …

Posypywanie głów popiołem

Pytanie: Czy diakon w Środę Popielcową może posypywać wiernym głowy popiołem? Czy może dokonywać tego inna osoba, np. akolita? Biskup Stefan Cichy: …

Zasłonięcie krzyża procesyjnego

Pytanie:Czy w okresie Wielkiego Postu po V niedzieli krzyż procesyjny wnosi się zasłonięty czy odkryty? Biskup Stefan Cichy: Jeżeli w kościele zachowuje …

→ 29 grudnia 2015

Aklamacja przed czytaniem Ewangelii OWMR 62. Po czytaniu bezpośrednio poprzedzającym Ewangelię wykonuje się Alleluja lub inny śpiew przewidziany w rubrykach zgodnie z …