Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. IX

Pytania przedstawione w liście z dn. 14 stycznia 2020 r. przez ks. Kamila Mielniczuka oraz odpowiedzi Kongregacji Nauki Wiary z 18 sierpnia 2020 r. (Prot. N. 37/2011L – ED).

D U B I A

Zgodnie z częścią Pontificale Romanum zatytułowaną Ordo dedicationis ecclesiae et altaris i promulgowaną przez Papieża Pawła VI, której używanie jest obowiązkowe w zwyczajnej formie rytu rzymskiego (ZFRR), podczas Obrzędów błogosławieństwa ołtarza nie umieszcza się w ołtarzu relikwii męczenników ani innych świętych. W Obrzędach poświęcenia ołtarza złożenie relikwii jest z kolei zalecane, jednak nie jest obowiązkowe. Ponieważ podkreśla się, że „składane relikwie mają być takiej wielkości, by można było się upewnić, że są częściami ciał ludzkich”, w praktyce zwykle nie składa się relikwii w ołtarzu wcale. Dwie modlitwy odmawiane przez kapłana we Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (NFRR) odnoszą się jednak bezpośrednio do relikwii złożonych w ołtarzu:

Orámus te, Dómine, per mérita Sanctórum tuórum, (osculatur Altare in medio) quorum relíquiæ hic sunt, et ómnium Sanctórum: ut indulgére dignéris ómnia peccáta mea. Amen.

Suscipe sancta Trinitas hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi, Domini nostri: et in honorem beatae Mariae semper virginis, et beati Ioannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem: et illi pro nobis intercedere dignentur in coelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eumdem Christum, Dominum nostrum. Amen.

 

Jako jedna z osób współodpowiedzialnych za organizację celebracji liturgicznych w NFRR, ze względu na brak możliwości uzyskania w inny sposób wiążących odpowiedzi oraz kierując się troską o autentyczność celebrowanej liturgii, uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości dotyczących sprawowania Mszy w NFRR:

  1. Zgodnie z numerem 525 Rubricae Generales Missalis Romani, możliwe jest celebrowanie mszy z wykorzystaniem odpowiednio poświęconego antimensionu (tzw. korporału greckiego, który zawiera relikwie świętych), jednak tylko na mocy apostolskiego indultu. Czy biorąc pod uwagę opisane powyżej trudności, nadal konieczne jest zwracanie się do Stolicy Świętej o udzielenie takiego upoważnienia, czy może współcześnie gdy istnieje taka potrzeba można użyć antimensionu bez takiej zgody?
  2. Jeśli ołtarz został poświęcony lub pobłogosławiony w ZFRR i nie ma w nim relikwii, czy wymóg, o którym mowa w nr 525 Rubricae Generales Missalis Romani może być spełniony przez umieszczenie na ołtarzu wolnostojących relikwiarzy na czas celebracji?
  3. Jeśli oba rozwiązania wspomniane w poprzednich pytaniach są niedopuszczalne lub niemożliwe do zrealizowana w określonych okolicznościach, czy można celebrować mszę na ołtarzu poświęconym lub pobłogosławionym w ZFRR, który nie zawiera relikwii?

 

Jeśli odpowiedź na pytanie 3. Jest pozytywna, czy celebrans powinien pominąć całą modlitwę Orámus te, Dómine oraz słowa et istorum w modlitwie Suscipe sancta Trinitas? Czy ucałowanie ołtarza w miejscu Orámus te, Dómine należy zachować?

 

Kongregacja Nauki Wiary

Pałac Świętego Oficjum, 28 sierpnia 2020

Prot. N. 37/2011L – ED

Drogi Księże Mielniczuku,

         Księdza list z 14 stycznia 2020 roku zaadresowany do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów został przekierowany do naszej kongregacji 30 lipca.

W odpowiedzi na zawarte tam dubia Dykasteria pragnie poradzić Księdzu, że podczas celebracji Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie, w przypadku braku ołtarza lub kamienia ołtarzowego (portatylu – przyp. tł.) zawierającego relikwie, antimension o którym mowa w numerze 525 Rubricae Generales Missalis Romani może być stosowany bez wymogu posiadania Indultu Apostolskiego.

W żadnych okolicznościach modlitwy Oramus te, Domine albo Suscipe, Sancta Trinitas nie mogą być pomijane lub w jakikolwiek sposób modyfikowane.

Mając nadzieję, że powyższe odpowiada na Księdza pytania, z modlitewnym pozdrowieniem, pozostaję

szczerze oddany w Chrystusie

Prałat Matteo Visioli, Podsekretarz

 

Tłumaczenie: Łukasz Wolański