Msza św. i wystawienie Najśw. Sakramentu

Marcin Juraha:

Kilka lat temu uczestniczyłem w Wigilii Paschalnej. Zdziwił mnie fakt, że Msza święta odprawiana była wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu w tzw. Grobie Pańskim, w nawie bocznej kościoła. Co więcej, ponieważ w tej parafii procesja rezurekcyjna odbywa się o poranku Niedzieli Wielkanocnej, Najświętszy Sakrament pozostał wystawiony w zamkniętym kościele. Wiem, że w przed Vaticanum II rubryki pozwalały na sprawowanie Eucharystii wobec Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Czy kanony te wciąż obowiązują?

ks. Jacek Nowak SAC:

Księga liturgiczna Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą (Katowice 1985) wyraźnie wyjaśnia Pańskie pytania. Nr 59 wspomnianej księgi podaje: Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nie wolno odprawiać Mszy Świętej w tej samej nawie kościoła lub kaplicy. Ponadto nr 64 stwierdza: Tam gdzie ze względu na brak odpowiedniej liczby adorujących wystawienie nie może odbywać się bez przerwy. Stąd w Mszale rzymskim dla diecezji polskich (Poznań 2009) występuje wyraźny przepis: Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon (…) wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego (s.148). Jeżeli procesja rezurekcyjna odbywa się rano, po Wigilii Paschalnej można wystawić Najświętszy Sakrament na całą noc albo na kilka godzin wieczornych i porannych przed procesją (s. 182).
Wynika zatem jasno z prawodawstwa liturgicznego, że Wigilii Paschalnej nie wolno celebrować przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ani pozostawiać go w zamkniętym kościele bez adorujących osób. Po Soborze Watykańskim II nie wolno celebrować Mszy Świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, ponieważ wynika to z teologicznego rozumienia
stopniowego objawiania się obecności Chrystusa w liturgii: 1. w zgromadzeniu liturgicznym,
2. w osobie celebransa, 3. w czytanym słowie Bożym, 4. w sakramencie (por. KL 7; Komunia Święta…, nr 6). Dlatego nie może być od początku Najświętszego Sakramentu, ponieważ w celebracji Mszy Świętej dochodzi się do niego stopniowo.

Życzę wielu radości wypływających z przeżywania i celebrowania Triduum Paschalnego

 

Źródło: Anamnesis 74 KKBiDS EP