Zezwolenie Kongregacji Obrzędów na używanie języka polskiego przy śpiewie niektórych tekstów Mszy św.

(Warszawa 9/1961/262-263)

Kongregacja Obrzędów
Prot. N. D. 32/961
Dot. diecezji polskich

Na pokorne i usilne prośby Jego Eminencji Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, Kongregacja Obrzędów, na podstawie uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Jana XXIII, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności przedstawione w prośbie, łaskawie zezwala, aby we mszach śpiewanych, lud mógł śpiewać po polsku: „Gloria”, „Wierzę”, „Święty” i „Baranku Boży”, we
Mszach uroczystych lektor, subdiakon lub diakon, po odśpiewaniu po łacinie lekcji, epistoły i ewangelii, mógł bezpośrednio i zwrócony do ludu odczytać ten sam tekst w języku polskim.

We mszach śpiewanych, by sam kapłan po przeczytaniu lub odśpiewaniu po łacinie lekcji, epistoły i ewangelii, mógł bezpośrednio i zwrócony do ludu odczytać ten sam tekst w języku polskim.

Z zachowaniem pozostałych przepisów.

Bez względu na przeciwne zarządzenia.

Dnia 7 lipca 1961 r.
(-)+ C. Kard. Cicignani
Prefekt Kongr. Obrz.
(-)Henryk Dante,
sekretarz

 

Źródło