Postawa stojąca podczas pieśni

Pytanie: W czasie jakich pieśni należy zawsze zachowywać postawę stojącą? Czy np. taką pieśnią jest My chcemy Boga…? Czy takie pieśni mogą być użyte w czasie Eucharystii np. jako śpiew na zakończenie?

Biskup Stefan Cichy: Postawę stojącą zachowuje się przede wszystkim podczas pieśni ewangelicznych, czyli Pieśni Zachariasza (Benedictus), Pieśni Maryi (Magnificat) i Pieśni Symeona (Nunc dimittis). Również stoi się podczas pieśni śpiewanych jako hymn. Skoro obowiązuje zasada, że podczas hymnu należy stać w miejscu, wypada aby także w czasie pieśni śpiewanej na zakończenie jako hymn, np. Boże, coś Polskę, czy My chcemy Boga, pozostać przed ołtarzem aż do zakończenia śpiewu.