gitara klasyczna w liturgii

Paweł Baścik: Temat ten pojawiał się już wielokrotnie, ale ciągle budzi kontrowersje: czy gitara klasyczna może być używana w liturgii? Na łamach „Anamnesis” pojawiła się odpowiedź Ks. Prof. Filabera na ten temat, wskazująca, że nie jest to instrument właściwy dla muzyki liturgicznej. Jednak na forum wspomnianej grupy jeden z jej członków (kapłan) przywołał odpowiedź, jaką drogą mailową otrzymał od Ks. Biskupa Bałabucha, w której sugeruje się, że przepisy pozwalają na grę na gitarze w liturgii. Którą z tych wykładni należy uznać za właściwą?

ks. dr hab. Dominik Ostrowski: Odp. Normy Stolicy Apostolskiej dotyczące instrumentów muzycznych w liturgii są szerokie i nie zajmują się pojedynczymi instrumentami, pozostawiając wolność episkopatom krajowym. Instrukcja polska w 1979 r. jest dość szczegółowa, nie jest też już dzisiaj doskonała, bo raczej odpowiada problemom lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Znajduje się tam „lista instrumentów zakazanych”, która z natury jest także odpowiedzią na znaki czasu, a więc może ulec zmianie. Lista ta nie wymienia gitary klasycznej, dlatego nie można powiedzieć, że w chwili obecnej gitara klasyczna jest zakazana. Nie zmienia to faktu, że często źle lub nieumiejętnie używane tego typu instrumenty muzyczne nie są zharmonizowane z naturą liturgii i stanowią przeszkodę do właściwego jej sprawowania. Tak można rozumieć troskę ks. prof. Filabera, która jednocześnie jest troską Kościoła, aby duszpasterz umiejętnie przeprowadzał młodych przez rozmaite modele estetyki czy rodzaje ekspresji artystycznej, celem wychowania wiernych w stronę sztuki sakralnej w formach przez Kościół wskazane.