Błogosławieństwa, które może sprawować alumn pełniący posługę lektora

Pytanie: Jakich poświęceń może dokonywać kleryk po przyjęciu posługi lektoratu?

Biskup Stefan Cichy: Według księgi Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, lektorzy będący alumnami seminarium duchownego mogą błogosławić pokarmy na stół wielkanocny (s. 251 nr 1338) oraz mogą błogosławić pola (s. 261 nr 1357). Temu ostatniemu błogosławieństwu może także przewodniczyć odpowiednio przygotowany świecki mężczyzna.