aspersja podczas Oktawy Wielkanocnej

Paweł Baścik: Czy obrzęd błogosławieństwa wody i pokropienia nią wiernych może być używany w dniach Oktawy Wielkanocnej poza przypadającymi w jej czasie niedzielami? Rubryka Mszału wskazuje, że może on zastąpić akt pokutny w niedzielę, jednak każdy dzień Oktawy jest traktowany jak „mała niedziela”, szczególna pamiątka Zmartwychwstania (w prefacji czy Communicantes I-III ME mowa przecież o „dziś” jako dniu Zmartwychwstania). Czy można więc zamiast aktu pokutnego zastosować aspersję np. w Poniedziałek Wielkanocny (w polskich parafiach spotkać można taką praktykę), czy raczej należy ten obrzęd ograniczyć stricte do niedziel?

ks. dr hab. Dominik Ostrowski: O ile inaczej nie wypowiada się Stolica Apostolska, to w tym przypadku normę należy brać dosłownie, ponieważ sam Mszał nie rozróżnia na niedziele normalne i niedziele „małe” (określenie to jest raczej terminem teologicznym niż rubrycystycznym). Jeśli jakiś obrzęd jest przepisany na niedzielę, to nie na dzień oktawy, chyba że rubryka wyraźnie mówi (np. wspomnienie tajemnicy dnia jest sprecyzowane). Jeśli zatem nie ma dyrektywy wyższej instancji w tej kwestii, to na podstawie samego obrzędu Mszy nie powinno się w dniach oktawy używać form aktu pokutnego przeznaczonego na niedzielę, czyli aspersji.