Currently browsing

Page 4

Liturgiia podczas wojny i po wojnie

Niewątpliwie lata 1950—1940 zaznaczą się w historii Kościoła jako okres szczególnego rozkwitu nauki katolickiej. Po zwycięskiej walce z moder­nizmem i racjonalizmem, nadeszła …

Czy sakrament Eucharystii jest konieczny do zbawienia?

Na pozór tak, skoro: Pan mówi1)J 6, 53.: „Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pić Jego Krwi, nie będziecie …

Badania nad współczesną muzyką instrumentalną w liturgii

Dobrym initium zarysowanej w tytule perspektywy badawczej problemów współczesnej muzyki instrumentalnej w liturgii będzie poetycka wizja Psalmu 150, napisana przez jednego z …

Wierność przepisom i twórczość liturgiczna w celebracji Mszy świętej

Wstęp Liturgia mszalna jest w niebezpieczeństwie – powiedział Joseph Ratzinger – jeszcze jako kardynał (dziś papież) – w wywiadzie dla francuskiego dziennika …