Currently browsing

Page 4

List Apostolski Dominicae Cenae – o tajemnicy i kulcie Eucharystii

OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO WSZYSTKICH BISKUPÓW KOŚCIOŁA O TAJEMNICY I KULCIE EUCHARYSTII Czcigodni i Umiłowani moi Bracia! 1. Także w …

„Bracia i siostry” w pierwszej formule Aktu pokuty

ks. Mirosław Kuczała: Pragnę zwrócić się z pytaniem dotyczącym Aktu pokuty w czasie Mszy św. Otóż stosując pierwszą formułę, wypowiadamy następujące słowa: „Spowiadam …

List Apostolski Vicesimus Quintus Annus

W dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii   Do wszystkich Braci w Biskupstwie i w Kapłaństwie z pozdrowieniem i …

PRZEKŁAD BENEDYKTYNÓW TYNIECKICH {W nawiasach kwadratowych [ ] umieszczono przypisy. Przypisy oznaczone gwiazdką * pochodzą od redaktora polskiego wydania i nie stanowią tekstu encykliki.}   W naszych czasach ukazały się trzy bardzo ważne dokumenty papieskie o … → 18 lutego 2018

Rytuał i jego wrogowie (1): O pewnym przesunięciu

Jestem coraz bardziej przekonany, że rzeczą kluczową dla uzdrowienia i rozwoju życia liturgicznego Kościoła (a więc również życia Kościoła w ogóle – …

Niebiańska liturgia. U stóp Księcia Apostołów

Liturgia święta, stanowiąc najwspanialszą rzeczywistość, w której spełniają się Tajemnice naszego zbawienia dokonane na Krzyżu przez Pana Jezusa Chrystusa, łączy niebo z …

Sługa liturgii: ceremoniarz

Etos i logos. Dwie koncepcje muzyki liturgicznej

Obserwując współczesną praktykę muzyki kościelnej i muzyki liturgicznej, doszłam do wniosku, że zawiera ona wiele z ujęcia Marcina Lutra i w ogóle …