Currently browsing

Page 4

Liturgia genetycznie wpisana w Kościół

Samo określenie „genetyka” pochodzi od greckiego słowa genetós, czyli zrodzony. W naukach biologicznych oznacza ono dziedziczenie. Wydaje się, że te dwa znaczenia …

Wspólne DNA liturgii Wschodu i Zachodu

Zadaniem, jakie wynika z postawionego w tytule problemu, jest wskazanie wspólnego wszystkim tradycjom liturgicznym Kościoła kodu genetycznego, na podstawie którego możemy zweryfikować, …

Posługa lektora w Kościele Łacińskim

Lektor (łac. legere – „czytać”) jest to osoba czytająca na głos teksty biblijne bądź liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym.1)A. Rutkowski, Lektor, w: E. …

Liturgie Katolickich Kościołów wschodnich wobec reformy liturgicznej Vaticanum ii

Reforma liturgiczna stanowiła bez wątpienia jedno z podstawowych wyzwań Soboru Watykańskiego II. Pięćdziesiąta rocznica podpisania soborowej Konstytucji o liturgii (KL) jest dobrą …

Liturgia Godzin na podstawie „Itinerarium Egeriae”

W  rozważaniach nad dziełem Egerii pragniemy odkrywać kolejne zakamarki jej cennych opisów i spostrzeżeń związanych z liturgią jerozolimską końca IV w., tym …

Ołtarz miejscem liturgicznej grawitacji

Od chwili rozpoczęcia Mszy św. miejscem centralnym w przestrzeni celebracji liturgicznej jest ołtarz ustawiony twarzą do ludu, przy którym sprawowana jest Eucharystia, …

W sprawie obchodu liturgicznego ku czci Bł. Jerzego Popiełuszki

s. Agata Paszek, Urszulanka Unii Rzymskiej: Szczęść Boże! Zwracam się z serdeczną prośbą dotyczącą wspomnienia bł. Jerzego Popiełuszki. Jest to wspomnienie dowolne …

Muzyka świecka w liturgii

Klaudia Miśkowicz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zwracam się z pytaniem o wykorzystywanie muzyki „świeckiej” w czasie Eucharystii. Czasem mają miejsce uroczystości …

Taniec w liturgii

Przemysław Pogorzelec: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o odpowiedź na kilka pytań odnośnie do tańca w kościele. Jaka jest oficjalna wykładnia …