Currently browsing

Page 4

O. Mark Kirby OSB – Ankieta 10 lat Summorum Pontificum

Jakie owoce SP widzi Ksiądz/Siostra/Pani/Pan w swoim środowisku po 10 latach od publikacji dokumentu? Według mnie Summorum Pontificum to największy dar, który Kościół …

O. Tomasz Grabowski OP – Ankieta 10 lat Summorum Pontificum

Jakie owoce SP widzi Ksiądz/Siostra/Pani/Pan w swoim środowisku po 10 latach od publikacji dokumentu? Odpowiedź na pytanie wymaga, by najpierw określić „swoje …

Konstytucja Apostolska Divini Cultus

O coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej. PIUS BISKUP Sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę.   Odebrawszy od …

Rygorystyczni młodzi ludzie i Msza tradycyjna

Papież Franciszek znów skrytykował rygorystycznych młodych ludzi’ (ang. rigid). Kościół jest wielką przestrzenią i jestem pewien, że papieska krytyka jest trafna względem niektórych. …

Sobór Watykański II ochronie liturgii

Oto co Sobór Watykański II  powiedział na temat okresów liturgicznych. (Sacrosanctum Concilium 107) „Rok liturgiczny należy w ten sposób zreformować, aby stosownie do współczesnych …

Liturgiczna obojętność katolików

Jedną z najbardziej zdumiewających spraw związanych z Kościołem katolickim jest niemalże powszechna obojętność jego członków (w tym duchownych) w kwestii liturgii świętej. Wiele …

Znaki i symbole teologiczne w komunikacji liturgicznej

Wstęp Reforma liturgii przeprowadzona na Soborze Watykańskim II, postawiła sobie za cel adaptację celebracji Chrystusa dla współczesnego człowieka ( por. Kl 21; …

Owoce łaski motu proprio Summorum Pontificum dla życia zakonnego i kapłańskiego

Wystąpienie opata klasztoru Notre Dame de Fontgombault na kongresie otwierającym tegoroczną pielgrzymkę Summorum Pontificum, Rzym, 14.09.2017. W tak delikatnej dziedzinie jak liturgia, gdzie …

Kwestia korzystania z „Breviarium Romanum”

Wojciech Kuzyszyn: Chciałbym zapytać, jak należy rozumieć sformułowanie użyte w instrukcji Universae Ecclesiae Komisji Ecclesia Dei w punkcie 32. w sprawie używania przez …