Currently browsing

Page 37

Czy na tabernakulum musi być konopeum?

Pytanie: Czy na tabernakulum musi być konopeum? Biskup Stefan Cichy: Wprowadzenie do księgi Komunia św. i kult eucharystyczny poza Mszą św. w …

Jaki jest strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników?

Pytanie: Jaki jest strój chórowy biskupa, prałatów i kanoników? Biskup Stefan Cichy: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ceremoniale biskupim. Czytamy …

Błogosławieństwa, które może sprawować alumn pełniący posługę lektora

Pytanie: Jakich poświęceń może dokonywać kleryk po przyjęciu posługi lektoratu? Biskup Stefan Cichy: Według księgi Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, …

Nakładanie palki na kielich

Pytanie: Czy palkę na kielich, w czasie Eucharystii, może nakładać i zdejmować ministrant bądź kleryk, który nie jest akolitą? Biskup Stefan Cichy: …

Postawa stojąca podczas pieśni

Pytanie: W czasie jakich pieśni należy zawsze zachowywać postawę stojącą? Czy np. taką pieśnią jest My chcemy Boga…? Czy takie pieśni mogą …

Posypywanie głów popiołem

Pytanie: Czy diakon w Środę Popielcową może posypywać wiernym głowy popiołem? Czy może dokonywać tego inna osoba, np. akolita? Biskup Stefan Cichy: …

Zasłonięcie krzyża procesyjnego

Pytanie:Czy w okresie Wielkiego Postu po V niedzieli krzyż procesyjny wnosi się zasłonięty czy odkryty? Biskup Stefan Cichy: Jeżeli w kościele zachowuje …

Pochylenie głowy na „Chwała Ojcu…”

Pytanie: Czy podczas oficjum brewiarzowego i modlitwy różańcowej na formułę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” należy pochylać głowy? Biskup Stefan …

Znak krzyża podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem i ewangeliarzem

Pytanie: Czy podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem  i ewangeliarzem wierni powinni uczynić znak krzyża? Biskup Stefan Cichy: Zarówno Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, …

Gest koncelebrujących podczas wypowiadania słów konsekracyjnych

Pytanie: Jakiego gestu powinni używać współcelebransi podczas konsekracji, gestu wskazującego czy epikletycznego? Biskup Stefan Cichy: Na temat tego gestu zdania liturgistów są …