Currently browsing

Page 37

Skłon podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana

Kamil Kopala: Zwracam się z pytaniem dotyczącym skłonów głębokich podczas wypowiadania słów konsekracji przez kapłana. Czy lud jak również i asysta może podczas …

Nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu

Arkadiusz Granda: Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielanie informacji na temat Nieszporów z Wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Do tej pory w jednym z …

Śpiewniki kościelne w liturgii

Pytanie: Gdzie można znaleźć jakiegoś rodzaju śpiewnik z dopuszczonymi pieśniami/ piosenkami? Ks. Andrzej Filaber: Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną. Pozostaje nią Graduale Romanum, …

Ks. Krzysztof Konecki, Postawy w liturgii

POSTAWY W LITURGII1)K. Konecki, Postawy w liturgii, „Seminare” 17 (2001), s. 145 – 156. Postawy obok różnego rodzajów gestów należą do najbardziej …

Postawa prostracji w liturgii

Temat postawy prostracji oraz jej miejsca w liturgii rzymskiej został szeroko omówiony na łamach artykułu  autorstwa ks. prof. Krzysztofa Koneckiego, aktualnego konsultora …

wigilia uroczystości a prawo kanoniczne

Adrian Misiejko: Czy liturgiczne „objęcie” przez niedzielę wieczora dnia poprzedniego jest jednoznaczne z wejściem tego sobotniego wieczora pod zakazy dotyczące niedzieli? Innymi …

Encyklika Mirae Caritatis o Sakramencie Eucharystii

O Sakramencie Eucharystii. WSTĘP 1. ENCYKLIKA WYRAZEM TROSKI PAPIEŻA O CZYSTOŚĆ WIARY I MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Uczestnictwo organisty w liturgii i jego rola poza liturgią

Ks. Zdzisław Janiec Uczestnictwo organisty w liturgii i jego rola poza liturgią WSTĘP Już święty Augustyn zwrócił uwagę, że muzyka i śpiew …