Currently browsing

Page 36

Instrukcja „Liturgiam authenticam” z 28 marca 2001 r.

KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW Instrukcja „Liturgiam authenticam” z 28 marca 2001 r. STOSOWANIE JĘZYKÓW NARODOWYCH PRZY WYDAWANIU KSIĄG RZYMSKIEJ LITURGII …

Wyjaśnienie w sprawie Komunii św. pod dwiema postaciami

W celu właściwej interpretacji numeru 283 „Institutionis Generalis Missalis Romani 2000” Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w swoim organie urzędowym „Notitiae”1)Congregatio …

Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?

Pytanie: Czy poza Wigilią Paschalną w okresie Wielkanocy okadza się paschał? Bp Stefan Cichy: Paschał okadza się tylko w czasie Wigilii Paschalnej …

Wstrzemięźliwość od mięsa w oktawie Narodzenia Pańskiego

Pytanie: Czy w piątek, przypadający w oktawie Narodzenia Pańskiego, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i powstrzymanie się od zabaw, nakazane przez czwarte przykazanie kościelne?1)http://diecezja.waw.pl/2445 Ks. …

Czy koncelebrans powinien w trakcie Mszy św. wykonywać czynności diakona ?

Artur Lesner: Czy koncelebrans powinien w trakcie Mszy Świętej wykonywać czynności diakona (zalewanie kielicha, podnoszenie kielicha przy doksologii)? Jacek Nowak SAC: Na początku należy …

Skłon przed ołtarzem w prezbiterium, w którym znajduje się tabernakulum

Piotr Grabski: Myślę, że ten temat pewnie był już nie raz tłumaczony, ale wciąż spotykam się z rozbieżnościami. Chodzi o gest liturgiczny podczas …

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w czasie Mszy świętej (Wigilii Paschalnej)

Marcin Juraha: Kilka lat temu uczestniczyłem w Wigilii Paschalnej. Zdziwił mnie fakt, że Msza święta odprawiana była wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu w tzw. …