Currently browsing

Page 2

Encyklika Pawła VI Mysterium fidei

do Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy, pozostających w pokoju i łączności ze Stolicą Apostolską, do Duchowieństwa i wiernych …

Liturgia godzin w Triduum Paschalnym dawniej i dziś

Historia pozwala zrozumieć i w pewnym sensie nawet wyjaśnić dzisiejsze zachowanie człowieka oraz sposób jego życia. Jednak niejeden historyk w pewnym momencie …

Niedziela Palmowa

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszego dnia, wspólnej dla obu Mszałów. Od dziś do końca Oktawy Wielkanocy będę zamieszczał notki codziennie z uwagi na szczególną rangę liturgiczną tych dni. …

Psalm responsoryjny w liturgii Mszy św. po II Soborze Watykańskim

Pół wieku, jakie upłynęło od zakończenia II Soboru Watykańskiego jest wystarczająco długą perspektywą czasu, by ocenić, jak reforma liturgiczna została zrozumiana i …

O używaniu biretu

W starożytności chrześcijańskiej nie używano liturgicznego nakrycia głowy: w myśl przestrogi św. Pawła (1 Kor. 11, 4), modlono się z odkrytą głową. …

Dalmatyki lektorskie w Polsce [tekst na prima aprilis]

Papież Franciszek na wniosek polskich biskupów postanowił zezwolić na noszenie tzw. dalmatyk lektorskich we wszystkich parafiach na terenie Polski. Przepisy wykonawcze w …

Deklaracja w sprawie modlitw eucharystycznych i eksperymentów w liturgii

Kongregacja Kultu Bożego, zważywszy na pewne inicjatywy, które spotyka się w sprawowaniu świętej liturgii, uznała za konieczne przypomnieć normy odnoszące się do …