Currently browsing

Page 2

Wprowadzenie do wydania lekcjonarza mszalnego z 1981 r.

Przed kilkunastu laty w książce „To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła”, oprac. ks. J. Miazek, Warszawa 1987, ukazał się …

Liturgiia podczas wojny i po wojnie

Niewątpliwie lata 1950—1940 zaznaczą się w historii Kościoła jako okres szczególnego rozkwitu nauki katolickiej. Po zwycięskiej walce z moder­nizmem i racjonalizmem, nadeszła …

Czy sakrament Eucharystii jest konieczny do zbawienia?

Na pozór tak, skoro: Pan mówi1)J 6, 53.: „Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pić Jego Krwi, nie będziecie …

Badania nad współczesną muzyką instrumentalną w liturgii

Dobrym initium zarysowanej w tytule perspektywy badawczej problemów współczesnej muzyki instrumentalnej w liturgii będzie poetycka wizja Psalmu 150, napisana przez jednego z …