Currently browsing

Page 2

Muzyka świecka w liturgii

Klaudia Miśkowicz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zwracam się z pytaniem o wykorzystywanie muzyki „świeckiej” w czasie Eucharystii. Czasem mają miejsce uroczystości …

Taniec w liturgii

Przemysław Pogorzelec: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o odpowiedź na kilka pytań odnośnie do tańca w kościele. Jaka jest oficjalna wykładnia …

Nieszpory w Święto Świętej Rodziny

Mateusz Radajewski: Szczęść Boże! Chciałbym zadać pytanie w związku z dyskusją, która rozgorzała na jednym z forów internetowych poświęconych liturgii. Problem dotyczy …

Liturgia w życiu zakonnym

Ojciec Tomasz Kwiecień, dominikanin, w przedmowie do książki Jeana Corbona Liturgia źródło wody życia napisał następujące słowa: Zanim zadamy najczęstsze chyba pytanie …

Po co jest muzyka?

Człowiek, istota myśląca, obserwując rzeczywistość i jej elementy, zadaje sobie najbardziej podstawowe pytania: „Po co to istnieje? Czemu to służy?” Jest to …

W kwestii wezwań Modlitwy powszechnej

alumn Tomasz Mnich: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zwracam się z zapytaniem dotyczącym formułowania wezwań Modlitwy powszechnej. Znane są zasady dotyczące samej …

Kilka uwag dotyczących tzw. V Modlitwy eucharystycznej

Zamieszczoną w polskim wydaniu Mszału rzymskiego w Ordo Missae „V Modlitwę eucharystyczną” poprzedza rubryka: „Modlitwa ta tworzy jedną całość ze swoją prefacją, …

O Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów podczas Mszy rzymskiej

W dyskusjach o sposobie udzielania Komunii św. temat Komunii z tabernakulum (w odróżnieniu od Komunii pod obiema Postaciami i – jeszcze bardziej …