Currently browsing

Page 2

Liturgia a dogmat

W toku intensywnych dyskusji, toczonych ostatnimi czasy w świecie katolickim na temat dogmatyzacji Wniebowzięcia oraz podstaw dogmatycznych kultu Serca Najśw. Marii Panny, poru­szano niejednokrotnie …

Encyklika Ecclesia de Eucharistia

WPROWADZENIE 1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę …

Rozproszyć obawy przed dawną liturgią

Wykład wygłoszony w Rzymie w dniu 24 października 1998 do uczestników pielgrzymki z okazji dziesięciolecia motu proprio Ecclesia Dei. Na podstawie oryginalnego tekstu …

Pytanie o koncelebrę biskupa z okazji jubileuszu prezbitera

Pytanie: Czy jest dopuszczalne, by biskup koncelebrował z okazji jubileuszu jakiegoś prezbitera (dosł. „kapłana”) tak, że zajmuje miejsce pośród prezbiterów i odstępuje …

Święte znaki i aktywne uczestnictwo we Mszy św.

Niniejsza konferencja została wygłoszona przez ojca Folsoma na konferencji „Adoremus” w Los Angeles 22 listopada 1997 roku. Wkrótce ukaże się ona w …

Krajobraz muzyczny tradycyjnych liturgii w Polsce

W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią muzycznej składowej liturgii sprawowanych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Polsce. 1. Co określa kształt muzycznej części …

Dekret Świętej Kongregacji Obrzędów o odmawianiu modlitw po mszy czytanej

Niektórzy Ordynariusze miejscowi pytali Świętą Kongregację Obrzędów, czy można rozciągnąć Dekret nr 4305 z 20 czerwca 1913 zezwalający opuścić modlitwy na końcu Mszy, gdy …

Czy muzyce kościelnej potrzebna jest “inkulturacja”?

Przyglądałam się niedawno dyskusji, w której zestawiono wypowiedzi dwóch papieży poświęcone muzyce kościelnej. Pierwszą były słowa Piusa X: Ponieważ jednak muzyka nowoczesna …

Motu Proprio Piusa X Tra le Sollecitudini

Wśród rozlicznych trosk Urzędu Pasterskiego o dobro nie tylko tej Najwyższej Stolicy, na Której, choć niegodni, z niezbadanego zrządzenia Bożego zasiadamy, ale i …

Kanon Rzymski w reformie liturgicznej – dokument

Chciałem w tym wpisie zaprezentować fragment pewnego dokumentu z 24 maja 1966 r., który dotyczy kwestii Kanonu Rzymskiego w posoborowej reformie liturgii. Późną wiosną 1966 r. (kiedy ja spokojnie sobie siedziałem …