Currently browsing

Page 2

Dalmatyki lektorskie w Polsce [tekst na prima aprilis]

Papież Franciszek na wniosek polskich biskupów postanowił zezwolić na noszenie tzw. dalmatyk lektorskich we wszystkich parafiach na terenie Polski. Przepisy wykonawcze w …

Deklaracja w sprawie modlitw eucharystycznych i eksperymentów w liturgii

Kongregacja Kultu Bożego, zważywszy na pewne inicjatywy, które spotyka się w sprawowaniu świętej liturgii, uznała za konieczne przypomnieć normy odnoszące się do …

Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. VIII

Odpowiedzi Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 14 listopada 2018 r. (Prot. N. 39/2011L – ED) na pytania przedstawione w liście z dn. …

Przebieg obrzędów Wielkiego Tygodnia w Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie

WIELKI TYDZIEŃ Artykuł niniejszy nie podaje rzeczy rewelacyjnych, a nawet nowych. Jest on jedynie komentarzem rubryk Memorialis Rituum oraz przepisów archidiecezjalnego „Porządku …

Kto może wyjąć kluczyk z tabernakulum?

ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków): Wyjęcie kluczyka z tabernakulum nie jest czynnością liturgiczną lub aktem czci wobec Najświętszego Sakramentu. Nie ma przeszkód, …

Łączenie Liturgii Godzin ze Mszą Świętą

Mateusz Radajewski: Mam pytanie wiążące się z pewną niejasnością sformułowań Ogólnego wprowadzenia do Liturgii Godzin. W punktach 93-99 tego dokumentu mamy liczne …