Prefacja własna i prefacja okresowa

Józef Orzechowski:

Chciałbym zwrócić się z pytaniem, kiedy według najnowszych norm uznaje się, że dana prefacja jest własna oraz w którym numerze „Notitiae” bądź „Anamnesis” zostało to opublikowane.

Z góry dziękuję. Szczęść Boże.

Bp Stefan Cichy, redaktor biuletynu:

Szanowny Panie Józefie.

Sprawę prefacji własnych i okresowych określa Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (OWMR) i sam Mszał rzymski. W p. 365 OWMR podane są zasady wyboru Modlitwy eucharystycznej:

Druga Modlitwa eucharystyczna… ma wprawdzie własną prefację, ale można ją stosować i z innymi prefacjami, z tymi zwłaszcza, które w sposób syntetyczny ujmują misterium zbawienia, np. z prefacjami zwykłymi.

Czwarta Modlitwa eucharystyczna ma prefację niezmienną i podaje pełniejsze streszczenie dziejów zbawienia. Można się nią posłużyć, gdy Msza nie ma własnej prefacji, i w niedziele Okresu Zwykłego.

INSTRUKCJA „INAESTIMABILE DONUM” z 3 kwietnia 1980 dodaje:

  1. Piąta Modlitwa eucharystyczna tworzy jedną całość ze swoją prefacją, dlatego nie można jej odmawiać, gdy jest przepisana prefacja własna. Poza tymi wypadkami można ją odmawiać zawsze ze swoją prefacją, nawet wówczas, gdy rubryki przepisują prefację okresową.
  2. Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania można odmawiać w Mszach, które w szczególny sposób ukazują tajemnicę pojednania, a więc w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu świętym, o pojednaniu itp. Odmawia się je z własną prefacją, albo z innymi prefacjami, które mają za temat pokutę i pojednanie.

Wyjaśnienie, która prefacja jest własna, według mojej wiedzy, nie zostało opublikowane ani w„Notitiae” ani „Anamnesis”.

Wszystkie uroczystości mają prefacje własne. Obchody ku czci Matki Bożej mają wyznaczone prefacje własne, podobnie obchody ku wielu Świętych. Prefacja własna to prefacja wypisana w Mszale w formularzu mszalnym po modlitwie nad darami. Przed prefacjami okresowymi podane są zasady ich używania. Tam jest mowa, że można ich używać w Mszach sprawowanych w danym okresie, o ile nie mają własnej prefacji.

Łaciński kalendarz liturgiczny wydawany w Rzymie podaje przy pewnych obchodach, że zakazana jest wtedy Czwarta Modlitwa eucharystyczna.

Serdecznie pozdrawiam

 

Źródło: Anamnesis 73 KKBiDS EP