Currently browsing tag

prefacja

Prefacja własna i prefacja okresowa

Józef Orzechowski: Chciałbym zwrócić się z pytaniem, kiedy według najnowszych norm uznaje się, że dana prefacja jest własna oraz w którym numerze …

→ 29 grudnia 2015

OWMR 79. W strukturze Modlitwy eucharystycznej można wyróżnić następujące zasadnicze części: a) Dziękczynienie (wyraża się ono zwłaszcza w prefacji), w którym kapłan …