Currently browsing author

VademecumLiturgiczne, Page 2

Garść uwag praktycznych o dalmatyce i nie tylko

Każda celebracja liturgiczna, szczególnie zaś Najświętsza Ofiara Eucharystyczna, jest przestrzenią uobecniania się wydarzeń zbawczych naszej wiary. Misteria w liturgii wyrażają się nie …

Encyklika Superiore anno

More than 2 results are available in the PRO version (This notice is only visible to admin users) Dokumenty Kościoła Katolickiego Suma …

Akt pokuty we współczesnym mszale

Treść: Wstęp; 1. Geneza i kształtowanie się aktu pokuty na początku mszy świętej; 2. Akt pokuty w obrzędach wstępnych mszy świętej w …