Wielkopiątkowa modlitwa wiernych (za Żydów)

Dawid Łukasik:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jakiś czas temu natknąłem się na informację, zamieszczoną w Internecie, że zostało poprawione tłumaczenie modlitwy za Żydów z wielkopiątkowej modlitwy wiernych.
Chodzi o łacińskie sformułowanie „populus prioris aquisitionis”, które przetłumaczono
w polskiej edycji Mszału Rzymskiego jako „naród niegdyś wybrany”.
Liturgiści podają, że wierniejszym i bardziej poprawnym teologicznie jest tłumaczenie
„naród pierwszego wybrania”. Czy jest to prawda, i czy jest jakiś dokument, który
ogłasza tą zmianę?

Szukając potwierdzenia tej zmiany w Internecie, znalazłem jedynie komunikaty
powołujące się na KAI, informujące, że ta zmiana nastąpiła na 348. zebraniu plenarnym
KEP w Łomży. I że tłumaczenie poprawione będzie odmawiane we wszystkich
kościołach od 2010 roku. Jeżeli mnie pamięć nie myli, nie stało się tak rok temu,
w kościele, w którym uczestniczyłem w Liturgii Męki Pańskiej, dlatego chciałbym
poinformować proboszcza o zaistniałej zmianie, jednak nie mogę znaleźć wiarygodnego
źródła tej korekty, tj. jakiegoś dokumentu.

Bp Stefan Cichy:

Szanowny Panie Dawidzie!

Dziękuję za przesłany mail i odpowiadam na przedstawione pytania:

Na zebraniu biskupów diecezjalnych 2 maja 2009 r. na Jasnej Górze przedstawiono projekt poprawionego tłumaczenia wielkopiątkowej modlitwy
VI. ZA ŻYDÓW

Módlmy się za Żydów, do których najpierw Pan Bóg nasz przemówił, aby pomógł im wzrastać w miłości Jego Imienia i w wierności Jego przymierzu.

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomstwu;
+ wysłuchaj łaskawie próśb Twego Kościoła, * aby lud, który jako pierwszy
nabyłeś na własność, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego. W. Amen.

Ten tekst został przyjęty przez biskupów na 348. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Łomży, w dniu 20 czerwca 2009 r. i przesłany do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do Rzymu celem uzyskania recognitio.

Po otrzymaniu odpowiedzi z Rzymu uczestnikom 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Olsztynie, w dniu 18 czerwca 2010 r. przekazana została informacja, że Kongregacja nie zatwierdziła tekstu poprawionej wielkopiątkowej modlitwy za Żydów, która została przyjęta na Zebraniu Plenarnym KEP w Łomży, wyjaśniając, że nie ma zwyczaju zatwierdzać poszczególnych modlitw mszału i oczekuje na
tłumaczenie całego trzeciego wydania Mszału rzymskiego.

Prace nad tłumaczeniem całości mszału jeszcze trwają.

Serdecznie Pana pozdrawiam