Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. VII

Watykan, 19 maja 2011 r.

Drogi …,

Papieska Komisja serdecznie dziękuje za miły list, w którym przede wszystkim stawiane jest pytanie o kobiety usługujące do Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

Komisja na podstawie swojej „Instrukcji” zatwierdzonej przez Ojca Świętego podczas audiencji udzielonej Przewodniczącemu Komisji może sformułować swoje stanowisko, powołując się na nr 28 tejże „Instrukcji”:

Ponadto, na mocy swojego charakteru jako prawa specjalnego, motu proprio Summorum Pontificum w swoim własnym zakresie znosi wszystkie przepisy prawa, związane ze świętymi obrzędami, promulgowane po 1962 r. nie dające się zastosować do rubryk ksiąg liturgicznych obowiązujących w 1962 r.

Wobec tego, List Okólny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 1994 r. (por. „Notitiae” 30 [1994] 333 – 335), dopuszczający kobiety do służby przy ołtarzu, nie ma zastosowania do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego.

Z najlepszymi życzeniami i życzliwością,
Oddany w Chrystusie,
Mons. Guido Pozzo

 

Tłumaczenie ks. Wojciech Kuzyszyn