Pytania do Komisji Ecclesia Dei cz. IV

Fragment pytania:

1. Czy jest zgodne z prawem, aby osoba świecka (laik) pełniła funkcję subdiakona w nadzwyczajnych okolicznościach? A jeśli jest to zgodne z prawem, to czy jest wymagane lub preferowane, aby taka osoba świecka była ustanowiona w posłudze lektora lub akolity zgodnie z normami ustanowionymi przez Papieża Pawła VI w Ministeria Quaedam? Jakie ograniczenia powinny być zastosowane, jeśli w ogóle jakieś, w sytuacji, gdy osoba świecka pełni zadania subdiakona – w szczególności w odniesieniu do wlewania wody do kielicha na ofertorium, trzymania pateny oraz używania welonu naramiennego?

Odpowiedź:

Pan Michael Sternbeck                                                                     Rzym. 7 czerwca 1993 r.
Archiwa Uniwersytecki
Biblioteka Auchmuty
University of Newcastle
Callaghan NSW 2308
Australia

 

Szanowny Panie Sternbeck,

Przykro nam, że nie mogliśmy wcześniej odpowiedzieć na Pana list z 17 stycznia 1992 r. Powodem tego opóźnienia była konieczność oczekiwania na odpowiedź z Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która dopiero teraz nadeszła. Dziękujemy za cierpliwość.

  1. Sprawując Mszę uroczystą zgodnie z Mszałem Rzymskim z roku 1962, należy postępować zgodnie z rubrykami z tego mszału. W przeszłości akceptowano wykorzystanie jako subdiakona osoby, która otrzymała posługę akolity. W takim przypadku akolita wykonujący czynności subdiakona nie zakładał manipularza. Takie postępowanie może być w dalszym ciągu tolerowane.
  2. Niedopuszczalne jest, aby świecki kantor zakładał kapę.
  3. Można zezwolić, aby usługujący do Mszy zakładali humerał, albę i cingulum, jeśli zwykle są one zakładane w parafii, w której Msza jest sprawowana.
  4. W odniesieniu do sprawowania Mszy o świętych kanonizowanych od roku 1962, łacińskie modlitwy opublikowane w mszale Papieża Pawła VI i kolejne, wydawane przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, powinny być używane w połączeniu z pozostałymi częściami mszy wspólnej.

 

Pozostając w modlitwie, z najlepszymi życzeniami

Wasz w Chrystusie

ks. prał. Camille Perl

Sekretarz

tłumaczenie z języka angielskiego: Jan Popieluch, Robert Fedorowicz, Łukasz Wolański