Msze we wspólnotach neokatechumenalnych

Adrian Bartłomiej Siewieja OPs:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Proszę o komentarz i opinię.
Często uczestniczę w Eucharystiach sprawowanych we wspólnocie neokatechumenalnej.

W tej liturgii jest wiele kwestii powodujących u mnie liturgiczny niesmak. Po lekturze przepisów kościelnych np. instrukcji Redemptionis Sacramentum nr 51- 56 pojawiły mi się dodatkowo poniższe wątpliwości.

Otóż chciałbym wiedzieć czy następujące praktyki nie wpływają na godność, a co gorsze na ważność sprawowanej Eucharystii:

  1. Wszystkie części Modlitwy Eucharystycznej (nawet Anamneza) wykonywane śpiewem przy akompaniamencie instrumentów.
  2. Powtarzanie przez zgromadzenie części Modlitwy Eucharystycznej poza przewidzianymi aklamacjami.
  3. Dodawanie przez celebransa po słowach „dzięki Tobie składając” wezwania „Ojcze! Ojcze!”.

Dziękuje i przepraszam za zabieranie czasu ale to dla mnie szalenie istotne.
Pozdrawiam serdecznie
Z Panem Bogiem

Ks. Prof. Czesław Krakowiak:

Odpowiedzi na przysłane pytania:

  1. Wszystkie części Modlitwy Eucharystycznej (nawet Anamneza) wykonywane śpiewem przy akompaniamencie instrumentów.

ad 1) Tego nie przewiduje Mszał Rzymski – ergo nie można tak postępować. Tym bardziej, że, o ile mi wiadomo, głównym instrumentem jest gitara.

  1. Powtarzanie przez zgromadzenie części Modlitwy Eucharystycznej poza przewidzianymi aklamacjami.

ad 2) Modlitwa Eucharystyczna należy jedynie do kapłana celebrującego.

W koncelebrze także do koncelebransów, co jest wyraźnie zaznaczone w Mszale.

  1. Dodawanie przez celebransa po słowach „dzięki Tobie składając” wezwania „Ojcze! Ojcze!”.

ad 3) Nie wolno niczego dodawać do tekstów modlitw zatwierdzonych i wydrukowanych w Mszale. N.b. Cała liturgia Mszy św. powinna być sprawowana z zatwierdzonych ksiąg liturgicznych, a nie ze „skryptów” lub xerowanych kartek.

 

Źródło: biuletyn Anamnesis 75 KKBiDS EP