Msze we wspólnotach neokatechumenalnych

Adrian Bartłomiej Siewieja OPs:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Proszę o komentarz i opinię.
Często uczestniczę w Eucharystiach sprawowanych we wspólnocie neokatechumenalnej.

W tej liturgii jest wiele kwestii powodujących u mnie liturgiczny niesmak. Po lekturze przepisów kościelnych np. instrukcji Redemptionis Sacramentum nr 51- 56 pojawiły mi się dodatkowo poniższe wątpliwości.

Otóż chciałbym wiedzieć czy następujące praktyki nie wpływają na godność, a co gorsze na ważność sprawowanej Eucharystii: