Trwanie postaci eucharystycznych

Marek Wolter: Zwracam się z prośba o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie związane z postaciami eucharystycznymi. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy:. 1371 „Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna sic w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a wiec łamanie chleba nie dzieli Chrystusa”. Moje pytanie dotyczy zakończenia trwania postaci eucharystycznych. Wiem, że trwanie kończy się z chwilą np. zepsucia postaci eucharystycznej, ale czy puryfikacja i zalanie cząstek Chleba Eucharystycznego, czy pozostałości Krwi Pańskiej – wodą i winem – powoduje także ustanie trwania postaci eucharystycznych, a przez to obecność Chrystusa w tych postaciach?

Ks. prof. Krzysztof Konecki: Zgodnie z tym, co mówi Katechizm Kościoła katolickiego, obecność Chrystusa pod postaciami konsekrowanymi chleba i wina trwa tak długo, jak długo istnieją te postacie. Wspomniana obecność kończy się więc z chwilą całkowitego ich rozpadu. W chwili puryfikacji cząsteczki Ciała Pańskiego nie ulegają natychmiastowemu rozkładowi, widać to gołym okiem. One tam są. Podobnie rzecz ma sic z Najświętszą Krwią. Dlatego dokumenty liturgiczne zwracają uwagę na sposób puryfikowania naczyń liturgicznych i domagają się, aby robić to z wielką czcią i szacunkiem.

 

Źródło: Biuletyn Anamnesis 79 KKBiDS EP