Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej?

Pytanie: Jak wymienia się imię biskupa w modlitwie eucharystycznej?

Biskup Stefan Cichy:

Zasady co do wymieniania imienia biskupa podane są w dotychczasowym Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w numerze 109: „Ordynariusza miejscowego wspomina się taką formułą: «za Twojego sługę papieża N. i za naszego biskupa (wikariusza, prałata, prefekta, opata) N.» Wolno wymienić w modlitwie eucharystycznej biskupów koadiutorów  i pomocniczych. Gdy trzeba wspomnieć kilku, używa się formuły ogólnej: «za naszego biskupa N. i jego biskupów pomocniczych». W każdej modlitwie eucharystycznej należy te formuły odpowiednio dostosować biorąc pod uwagę prawidła gramatyki”. W Mszale rzymskim dla diecezji polskich na  s. 302* przed Pierwszą modlitwą eucharystyczną przypomniano, jak wymienia się imię biskupa. Nigdzie nie ma wzmianki, by mówić „za obecnego tu biskupa N.”