Currently browsing tag

msza święta, Page 3

Msze we wspólnotach neokatechumenalnych

Adrian Bartłomiej Siewieja OPs: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o komentarz i opinię. Często uczestniczę w Eucharystiach sprawowanych we wspólnocie neokatechumenalnej. …

Kwestie dotyczące muzyki kościelnej

Grzegorz Gałęzowski: Z dokumentów Kościoła wynika, że podczas liturgii wolno wykonywać pieśni liturgiczne, nie wolno zaś wykonywać piosenek religijnych. Czy w związku …

Modlitwa powszechna

OGÓLNE WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Drugi Sobór Watykański postanowił przywrócić w obrządku rzymskim „modlitwę powszechną”, czyli „modlitwę wiernych” (KL 53). Rada do wykonania …