Currently browsing tag

christianitas, Page 3

Liturgia

Artykuł jest ósmym rozdziałem książki Dom Augustina Savatona OSB Wartości fundamentalne monastycyzmu. Podczas trwającego od dawna sporu o pobożność liturgiczną, o ascetyzm …

Duch ciągłości w liturgii

Jedną z najwyrazistszych cech charakteryzujących człowieka jako osobę duchową jest ciągłość. Oznacza ona nie tylko zdolność przypominania sobie tego, co przeminęło, cofania się …

O zdrową pobożność liturgiczną

Podczas pracy nad angielskim wydaniem tekstów konferencji liturgicznej, która odbyła się w obecności kardynała Ratzingera w Opactwie Fontgombault w lipcu 2001 r.1, …

Herezja antyliturgiczna

1. Pierwszą cechą charakterystyczną dla herezji antyliturgicznej jest nienawiść do Tradycji zawartej w formułach, jakich używamy wychwalając Pana. Nie da się nie …