Currently browsing tag

anamnesis, Page 13

Śpiewniki kościelne w liturgii

Pytanie: Gdzie można znaleźć jakiegoś rodzaju śpiewnik z dopuszczonymi pieśniami/ piosenkami? Ks. Andrzej Filaber: Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną. Pozostaje nią Graduale Romanum, …

wigilia uroczystości a prawo kanoniczne

Adrian Misiejko: Czy liturgiczne „objęcie” przez niedzielę wieczora dnia poprzedniego jest jednoznaczne z wejściem tego sobotniego wieczora pod zakazy dotyczące niedzieli? Innymi …