Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wieku i przymiotów kandydatów do posługi stałego lektoratu i akolitatu, nie będących kandydatami do święceń

Konferencja Episkopatu Polski podczas 389. Zebrania Plenarnego, odbywającego się
w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniu 11 czerwca 2021 r., na podstawie kan. 455 oraz kan. 230
§ 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z Listem Apostolskim w formie Motu Proprio
„Spiritus Domini” Ojca Świętego Franciszka o zmianie kanonu 230 § 1 Kodeksu Prawa
Kanonicznego na temat dopuszczenia osób płci żeńskiej do urzędowej posługi lektoratu
i akolitatu, niniejszym ustala wiek i przymioty osób, mających przyjąć posługę stałego
lektoratu i akolitatu. Dekret niniejszy dotyczy osób, które nie są kandydatami do święceń.

 1. Odnośnie do wieku ustala się, że ze względu na ważne zadania, jakie Kościół
  powierza ustanowionym stałym lektorom i akolitom, oraz ze względu na stałość tych posług,
  można posług stałego lektoratu i akolitatu udzielić kandydatom i kandydatkom, którzy
  ukończyli dwudziesty piąty rok życia.
 2. Odnośnie do przymiotów, jakie powinni posiadać kandydaci i kandydatki do posług
  stałego lektora i akolity – którzy muszą być przede wszystkim osobami ochrzczonymi
  i bierzmowanymi – powinni oni odznaczać się wzorowym życiem moralnym, apostolskim
  oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym,
  szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa
  Kościołowi. Muszą oni posiadać także odpowiednie przymioty intelektualne, wystarczającą
  wiedzę o tej posłudze w Kościele, wyróżniać się solidnością w pracy oraz umiejętnością
  współpracy z innymi. Winni cieszyć się dobrą opinią i być akceptowani przez wiernych
  wspólnoty, do której należą i w której będą wypełniać powierzone im zadania. Do pełnienia
  swych zadań powinni być przygotowani przez odpowiednią formację.
 3. Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi Przewodniczący
  Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

 

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP


+Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

 

Źródło: liturgia.wiara.pl