Dlaczego podczas niektórych Mszy Świętych w języku łacińskim jest czytana drugi raz Ewangelia w języku greckim?…

…(gdzie można znaleźć ewentualnie rubryki tego momentu w liturgii)?

ks. dr Stanisław Szczepaniec (Kraków):

W starożytnym Rzymie częściej mówiono po grecku niż po łacinie. Miało to swój wyraz również w celebracji liturgicznej. Odczytywano Ewangelię w obydwu językach. Stało się to pewną tradycją, która znalazła swój wyraz w wielu sakramentarzach, np. Sakramentarz Gelazjański. Zwyczaj ten zachował się podczas Mszy sprawowanej pod przewodnictwem papieża. Jest zachowany do dziś jako tradycja wyrażająca uniwersalność Kościoła. Nie ma o niej mowy w dokumentach ogólnokościelnych, natomiast odpowiednie teksty po łacinie i po grecku są drukowane w książeczkach przeznaczonych na liturgię papieską. Stosuje się ją w większych uroczystościach.

Anamnesis 95, KKBiDS EP