Sukienka na puszkę

Emil Stolarczyk:

Ostatnio jeden kapłan zadał mi pytanie: czy wszystkie puszki w tabernakulum muszą
być okryte sukienkami? wiem ze na pewno jedna. Tak też odpowiedziałem. Jednak nie
mam pewności czy dobrze. Dlatego proszę o rozstrzygniecie mojego problemu. Gdzie
mogę uzyskać ewentualnie więcej informacji na ten temat?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Zapewniam o mojej modlitwie jutro rano na Mszy Roratniej. Pokornie proszę o modlitwę.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki:

Odpowiadając na Pańskie pytanie powiem tak; wystarczy, że jedna puszka w tabernakulum będzie okryta sukienką. Sukienka służy na okoliczność prywatnego wystawienia
Najświętszego Sakramentu, które robi się właśnie w puszce i nie wypada, aby ona była
nie okryta pięknym materiałem. Tego domaga się godność Eucharystii i głęboka cześć,
jaką do niej żywimy. Ponadto, jest to znak rozpoznawalny dla celebransa, z której puszki
aktualnie udziela się Komunii Św., aby konsekrowane komunikanty zbyt długo nie pozostawały w tabernakulum i by następował ciągły proces odnowy Świętych Postaci. Więcej
wiadomości na interesujące Pana tematy liturgiczne można znaleźć w podręczniku Księdza Profesora B. Nadolskiego.

 

Źródło: Anamnesis 80 KKBiDS EP