Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych a uroczystości

Stanisław Artymowski:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Szanowny księże profesorze,
Chciałbym zasięgnąć księdza opinii w pewnej kwestii, a mianowicie które uroczystości faktycznie są uroczystościami.
W 70 biuletynie Anamnesis padło pytanie o wskazanie przepisu znoszącego post piątkowy.

Odpowiedzi udzielił ks. dr Dominik Ostrowski, który zamiast powołać się na konkretny przepis z Ogólnych Norm Roku Liturgicznego i Kalendarza (dalej ONRLiK), który wprost o tym mówi („24. Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowią Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.”) zaczął wyjaśniać, że wszystkie wydarzenia liturgiczne z I grupy tabeli pierwszeństw dni liturgicznych są uroczystościami. Jednak argumentacja, której używa ksiądz zdaje się być dosyć wadliwa. Lektura ONRLiK raczej mąci niż wyjaśnia, bowiem w punkcie 5 możemy przeczytać:
5. Ze względu na swoje szczególne znaczenie niedziela ustępuje tylko uroczystościom oraz świętom Pańskim;

Jeżeli niedziela ustępuje tylko uroczystościom, a ustępuje np. Wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych, to oznaczałoby, że jest to również uroczystość. Z drugiej strony ks. Dominik czyni założenie, że wszystko, co znajduje się w I grupie jest uroczystością, ale w praktyce nie udowadnia tego. Można również przyjąć, że kalendarz robi dokładnie to, o czym mówi ONRLiK:
„59. Pierwszeństwo dni liturgicznych, gdy chodzi o ich obchód, ustala się wyłącznie na podstawie następującej tabeli.”.
Czyli równie dobrze Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nie musi być koniecznie uroczystością, tabela po prostu mówi, że ma pierwszeństwo i tyle.

Byłbym szalenie wdzięczny za odniesienie się do tych wątpliwości.
Mam nadzieję, że nie zabrałem księdzu zbyt dużo czasu.
Z wyrazami szacunku i z modlitwą

Ks. prof. Krzysztof Konecki:

Przyznaje Panu rację; co innego jest bowiem sama uroczystość, a co innego jest przyjmowanie pierwszeństwa na podobieństwo uroczystości. To są dwie różne sprawy i dwa różne porządki. Są to po prostu wyjątki od zasady.
Dni liturgiczne w randze uroczystości pozostają jasno wyliczone i określone w ONRLiK, właśnie w grupie I. Ks. Prof. Dominik nie mógł tego udowodnić, ponieważ to są normy ustalone przez prawo liturgiczne i niekiedy jest bardzo trudno znaleźć uzasadnienie. Zresztą jutro mogą ulec zmianie i mogą obowiązywać inne. Np. podczas posoborowej reformy roku liturgicznego i kalendarza wiele świąt otrzymało rangę wspomnienia, niekiedy nawet wspomnienia dowolnego. Również w tym roku nastąpiły pewne przesunięcia w kalendarzu liturgicznym i zmianie uległa ranga liturgiczna niektórych wspomnień świętych. Niekiedy jest bardzo trudno wyjaśnić pewne zasady liturgiczne, należy je po prostu przyjąć! Tak jest z dniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, które nie jest wcale uroczystością, lecz wspomnieniem, a jednak ma pierwszeństwo przed niedzielą.
Pozdrawiam.
Ks. K. Konecki