Teksty wigilii święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Rafał Szwarc:

Dlaczego w tekstach na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, nie podano tekstów wigilii tego święta?

Ks. Dominik Ostrowski:

Teksty Liturgii Godzin na nowe święto, przesłane z Kongregacji, nie były zaopatrzone Ewangelią na Wigilię. Można domniemywać zatem, że gdy pragnie się odprawić wigilijną Liturgię Godzin, należy postąpić zgodnie z istniejącym zwyczajem przy podobnych przypadkach (analogicznie do wigilii święta Przemienienia Pańskiego lub Podwyższenia Krzyża Św., por. t. IV LG s. 1675):

– Pieśni należy wziąć z uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (w IV t. LG s. 1672-1674)

– Ewangelia powinna być ze święta taka, której nie czyta się w tym roku we Mszy św. (czyli rok A lub B).

 

Źródło: biuletyn Anamnesis 75 KKBiDS EP