W sprawie Liturgia Godzin

Krzysztof Banaszak: Czy w odmawianiu wspólnym Liturgii Godzin, gdy psalm jest podzielony na dwie lub trzy części, można odmówić go, pomijając Chwała.? Czy jest to zależne od tego, którą godzinę się odmawia lub od ilości antyfon?

Ks. prof. Krzysztof Konecki: Sprawując Liturgię Godzin należy stosować się do zamieszczonych w tej księdze rubryk, które w sposób bardzo jasny mówią, jak należy poprawnie tę celebrację wykonywać. W związku z tym Chwała należy pominąć tylko na zakończenie tego psalmu, gdzie jest to wyraźnie zaznaczone. Na własna rękę nie powinno się niczego redukować, ani wprowadzać. To jest Liturgia, w której obowiązuje nas posłuszeństwo Kościołowi.

 

Źródło: biuletyn Anamnesis 79, kkbids EP