Kolor szat liturgicznych przy sprawowaniu nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

Pytanie: Jakiego koloru szaty liturgiczne winien ubrać kapłan odprawiający nabożeństwa: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej?

Bp Stefan Cichy: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa są to nabożeństwami ku czci Męki Pańskiej. Jeżeli w liturgii ku czci Męki Pańskiej (Niedziela Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Msze o Męce Pańskiej, np. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego) zgodnie z Ogólnym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego nr 346 b używa się koloru czerwonego, to także w nabożeństwach o Męce Pańskiej winno się używać tego koloru. Takie też zapisy można znaleźć w wielu agendach liturgicznych, np. katowickiej, krakowskiej, opolskiej. Przy Gorzkich Żalach agenda warszawska podaje kolor biały, a agenda łomżyńska kolor biały lub czerwony, wynika to stąd, że przy nabożeństwach eucharystycznych używa się koloru białego, potraktowane więc jest nabożeństwo Gorzkich Żali jako nabożeństwo eucharystyczne. Przy Drodze krzyżowej rubryki we wszystkich księgach podają czerwony kolor szat liturgicznych1.

  1. KKBiDS EP „Anamnesis” 65[]