Posypywanie głów popiołem

Pytanie: Czy diakon w Środę Popielcową może posypywać wiernym głowy popiołem? Czy może dokonywać tego inna osoba, np. akolita?

Biskup Stefan Cichy: Diakon bez wątpienia może to czynić, skoro w księdze Ceremoniał biskupi wskazuje się, że podczas tego obrzędu biskupowi posypuje głowę albo koncelebrujący z nim prezbiter, albo diakon (CE nr 257). Skoro  o akolicie jest tam mowa jedynie jako o podającym naczynie z popiołem, a nie tym, który może pomagać w posypywaniu głów, zaś Mszał rzymski nic na ten temat nie wspomina, to nie można go dopuścić do tej czynności.