Pochylenie głowy na „Chwała Ojcu…”

Pytanie: Czy podczas oficjum brewiarzowego i modlitwy różańcowej na formułę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” należy pochylać głowy?

Biskup Stefan Cichy: Normy ogólne podane w Ceremoniale biskupim stwierdzają: „Pochylenie głowy czyni się, wymawiając razem imiona trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę albo liturgię godzin” (nr 68 a). Myślę, że podobnie należy czynić przy różańcu.