Nakładanie palki na kielich

Pytanie: Czy palkę na kielich, w czasie Eucharystii, może nakładać i zdejmować ministrant bądź kleryk, który nie jest akolitą?

Biskup Stefan Cichy: Palkę, której używanie podczas Mszy św. nie jest obowiązkowe, może nakładać na kielich ten, kto ma prawo nie tylko usługiwać przy kielichu, ale i asystować kapłanowi podczas liturgii eucharystycznej, a takim jest diakon. Wśród wielu czynności, jakie powierza się akolicie (OWMR 187-193) nie ma mowy o usługiwaniu przy palce. Jeśli tak, to tym bardziej nie może wykonywać tej czynności ktoś niższy stopniem.