Czy w kościele parafialnym można wykonać „mandatum”, czyli obrzęd umycia nóg?

Pytanie: Czy w kościele parafialnym można wykonać „mandatum”, czyli obrzęd umycia nóg?

Biskup Stefan Cichy:

Obrzęd umycia nóg podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek przed Soborem Watykańskim II stosowany był jedynie w katedrach. Obecnie może mieć miejsce w każdym kościele parafialnym. Rubryki mszalne mówią: „Po homilii, tam gdzie względy duszpasterskie za tym przemawiają, odbywa się obrzęd umywania nóg. Ministranci prowadzą wybranych mężczyzn do ław przygotowanych w odpowiednim miejscu. Kapłan, jeśli trzeba, zdejmuje ornat i podchodzi do każdego mężczyzny, polewa wodą jego stopy i wyciera je, z pomocą ministrantów” (Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 127, p. 5-6).

List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świat paschalnych, ogłoszony przez Kongregację Kultu Bożego dnia 16 stycznia 1988 r., poucza: „Odbywające się zgodnie z tradycją obmycie nóg wybranym mężczyznom oznacza służbę i miłość Chrystusa, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Wypada tę tradycję zachować i wyjaśnić właściwy jej sens” (nr 51).

Zazwyczaj obrzędowi towarzyszy pieśń: „Przykazanie nowe daję wam” („Mandatum novum do vobis…”), stąd pochodzi jego nazwa: „mandatum”.