Czy psalm responsoryjny może wykonywać schola?

Pytanie: Czy psalm responsoryjny może wykonywać schola?

Biskup Stefan Cichy: Wyraźne postanowienia w sprawie wykonywania psalmu responsoryjnego są we Wskazaniach Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego OWMR z 9 marca 2005 r. opublikowane w Anamnesis nr 42.

W p. 14 wspomnianych wskazań czytamy: „Psalm responsoryjny, który następuje po pierwszym czytaniu, powinien być śpiewany cały lub przynajmniej jego refren. Psałterzysta, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie refrenu. Psalm może wykonywać mężczyzna lub kobieta. Jest to proklamacja słowa Bożego – co czyni jedna osoba – więc nie należy tego śpiewu powierzać scholi ani chórowi. «Czytań ani psalmu responsoryjnego, w których zawiera się słowo Boże, nie wolno zastępować innymi tekstami, nie biblijnymi» (OWMR 57)”.