Czy przy indywidualnej celebracji Liturgii Godzin należy czytania i modlitwy odmawiać oraliter czy wystarczy je czytać oczami?

Pytanie: Czy przy indywidualnej celebracji Liturgii Godzin należy czytania i modlitwy odmawiać oraliter czy wystarczy je czytać oczami?

Biskup Stefan Cichy: „Sufficit ea occulis legere – wystarczy je czytać oczami”. Taka odpowiedź ukazała się w 1973 r. w organie urzędowym Kongregacji ds. Kultu Bożego w dziale Documentorum Explanatio z dość obszernym komentarzem (zob. „Notitiae” 9 [1973] s. 150).