Czy nadzwyczajny świecki szafarz Komunii św. może puryfikować kielich?

Pytanie: Czy nadzwyczajny świecki szafarz Komunii św. może puryfikować kielich?

Biskup Stefan Cichy: P. 279 Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego postanawia: „Naczynia liturgiczne puryfikuje kapłan, diakon albo ustanowiony akolita po Komunii lub po Mszy św., w miarę możliwości, na kredensie. Kielich puryfikuje się wodą albo wodą i winem; spożywa ją ten, kto dokonuje puryfikacji. Patenę wyciera się zwykle puryfikaterzem”. Punkt ten nie wylicza nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

Na stronie www.nccbuscc.org/liturgy/cleansingofvessels.pdf jest odpowiedź kard. Arinze skierowana do biskupów Stanów Zjednoczonych w tej sprawie.